måndag, september 20, 2010

Valresultatet


Nu är alla valkretsar räknade i Kiruna. Det positiva är att C och V gått framåt. Två partier som tydligt tagit ställning i fråga om rivningen av Kiruna. Sedan misstänker jag att 2.6% övriga innebär att Knegarkampanjen får ett mandat. Även det positivt ur den synvinkeln. Frågan blir vilket parti som förlorar det mandatet i resultatet ovan.
En besvikelse att S behåller sina mandat med tanke på den usla politik de för. Det positiva är väl att Kirunapartiets tapp inte gick till S. Tyvärr röstar alltför många slentrianmässigt på S. Jag ser att S t.o.m. gått framåt i Gällivare, vilket är ofattbart med tanke på hur man hanterat Malmbergsfrågan.

Uppdatering 2010-09-26:
Mycket riktigt fick Knegarkampanjen ett mandat. På bekostnad av Centerpartiet, som förlorade ett, jämfört med valnattsresultatet ovan, enligt val.se

torsdag, september 16, 2010

Möte om Stadsrivningen


Det hölls ett möte i Folkets Hus förra onsdagen, arrangerat av Miljöpartiet. Det var ett märkligt möte på så sätt att publiken nästan var mindre än antalet deltagande politiker, och de flesta i publiken var politiker... Det var synd, antagligen p.g.a. att det var dåligt annonserat. En annons i Annonsbladet två veckor innan.
Mötet leddes av Timo Vilgats (MP) på ett bra sätt. Lite överraskande började det med en film från 50-talets Kiruna, men det var intressant att se den tidens framåtanda och optimism i kontrast till nutid.
Sedan fick varje parti två minuter för att kommentera situationen på Ullspiran. De är de första i Kiruna som hamnar i en Malmbergssituation: Vräkta från sitt boende med utsikterna av en fördubblad hyra i sitt nya boende. Det påpekades att det är lätt att flytta elkablar, järnväg, avlopp, m.m., men det är svårare att flytta människor.
Min korta sammanfattning av svarsrundan är att inget parti har insyn i vad som händer, förutom S som genom Kenneth Stålnacke säger att allt ska gå bra. Ett avtal med LKAB förhandlas fram. Dock vet ingen annan vad som ingår i avtalet.

Idag går Kenneth ut i media och säger att man ska få bra betalt för stadshuset. Dock nämns inget om hyreshöjningar. Under mötet framkom att S tycker att hyresnivåerna kräver statligt ingripande. Jag tolkar det som att hyror ej finns med i avtalet. Man förhandlar alltså fram ett avtal utan att inkludera de boende på Ullspiran!!!

Efter detta möte, och med dagens information, måste jag helt revidera min Valguide från tidigare. Min rekommendation för alla som vill Kiruna väl är att ni röstar på vad ni vill i Kommunalvalet, bara det inte är Socialdemokraterna!
Mitt intryck från mötet är att alla partier har ideer och arbetar för Kommunens bästa, förutom Socialdemokraterna som verkar mot helt andra mål.

måndag, september 06, 2010

Valguide

Det är nu knappt två veckor kvar till valdagen, och jag tänkte sammanfatta var partierna står i de enligt min mening två viktigaste frågorna för Kirunas framtid:
Ska ett vinstdrivande aktiebolag få styra Kirunas framtid?
Vem ska betala stadsrivningens konsekvenser?
Frågan är då vilket parti som bäst kan hantera dessa två frågor den kommande mandatperioden. I slutändan handlar det om
Vilket parti kommer att ställa krav på LKAB?
Efter att ha följt partierna och även läst Annonsbladets valbilaga (utmärkt initiativ av Annonsbladet) har jag kommit fram till följande tregradiga bedömning, med kommentarer:

Godkänt
V:
Har tydligt uttalat att "LKAB skall finansiera stadsomvandlingen"
MP: Lyfter frågan genom att tydligt uttala att "Kiruna skall inte rivas"
C: Har under en lång tid kritiserat "Kommunledningens flathet mot LKAB"

Tveksamt

Knegarkampanjen: Har uttalat att man vill "tvinga staten att ta ansvar" (för bostäder), att man är i "opposition mot den avvecklingspolitik som regeringen har gentemot Malmfälten.", samt att "LKABs vinster ska investeras i social upprustning". Det verkar alltså som att man vill ställa krav på LKAB. Eftersom det är ett nytt parti återstår det att se om de intentionerna kan omsättas i praktisk politisk handling.

Underkänt

M, FP, Sjukvårdspartiet, Samelistan, KD
: Dessa partier har inga uttalade intentioner i fråga om stadsrivningen i allmänhet, och inga krav på LKAB i synnerhet.
Kirunapartiet: Har tidigare under Törnmans ledning uttalat att LKAB ska ta ett större ansvar. Dock har inget hänt i praktiken, och jag har inte sett den nya partiledningen uttala sig i frågan.
S: Har uttalat många bra saker inför valet. T.ex. säger man tydligt inför valet att "Det är LKAB:s vinster som ska betala stadsflytten." Här talar dock handling tydligare än ord. Under den senaste tid man styrt i Kiruna har man inte lyckats förhandla med LKAB för medborgarnas bästa. Några exempel: Kenneth Stålnacke åkte till Stockholm och bytte åsikt vid sittande bord angående en järnvägstunnel (om tunneln var en bra ide kan diskuteras, men att han inte lyckades i förhandlingen är tydligt). Kommunen har inte krävt ersättning för alla merkostnader som stadsrivningen innebär. Det beslutades om en oberoende utredning av gruvbrytningen, och LKAB sattes att leda den! Sist, men inte minst, är man påväg att skänka bort vårt detaljplanemonopol. Ett avtal med LKAB håller på att tas fram, men innehållet är hemligt, och om det hade någon substans skulle man säkerligen presenterat det före valet. Varför inte få LKAB att förbinda sig att flytta huvudkontoret till Kiruna?
Men, nej, tyvärr, med fortsatt S-styre kan vi nog se fram emot fyra år till av kravlöshet och eftergifter gentemot LKAB och staten.

Slutsatsen blir att om man inte vill uppleva att Kiruna går samma väg som Malmberget ska man rösta på Miljöpartiet, Vänsterpartiet, eller Centerpartiet i Kommunalvalet.

måndag, augusti 30, 2010

De styrande mörkar inför valet

Jag skrev i en kommentar i en annan artikel att
Det är konstigt att man inte vet var partierna står i den viktigaste frågan för Kirunas framtid. Eller så är det inte så konstigt. De styrande partierna har helt enkelt ingen genomtänkt plan och har inte åstakommit mycket den senaste mandatperioden. Så man ser helst att frågan saknas i valdebatten. Tyvärr.

Läser man dagens NSD så bekräftas det. Tommy Nyström säger att
Vi för hela tiden dialog och förhandlingar med LKAB...låt oss få hösten på oss för att återkomma med besked till hyresgästerna längre fram
apropå att hyresgäster i Malmberget får sina hyror fördubblade.
Om vi går till Kiruna så sa Lars-Kenneth redan i maj till NSD att avtalet kring gruvstadsparken skulle presenteras innan semestrarna. Inget har hörts på den fronten efter det.

Strategin från de styrande i både Gällivare och Kiruna verkar klar. Undvik debatt om stadsrivningar. Hoppas väljarnas strategi blir att undvika de styrande politikerna på valdagen. Vi måste få in politiker som kan förhandla med LKAB och ställa krav.

söndag, maj 30, 2010

Flytta hem LKABs huvudkontor!

Precis som att disponenten självklart bodde i Kiruna när staden byggdes borde de som styr bo i staden när den rivs. Eftersom LKABs ägare Staten klart deklarerat att rivningen av staden och vem som ska betala är en fråga mellan företaget och kommunen borde företaget ta sitt ansvar och markera detta genom att flytta sitt huvudkontor till Kiruna.

Det är märkligt att ett stort företag har sitt huvudkontor 30 mil från verksamheten. Det kan inte vara gynnsamt för företaget att skapa sådana klyftor mellan ledningen och de som utför arbetet. Ett exempel på att avståndet är skadligt för företagets verksamhet är när man lät sina undersökningstillstånd för Kirunamalmen förfalla för några år sedan, och det australiensiska företaget Equinox tog över det. Nu har man tillståndet igen, men man kan bara spekulera i vad det kostade att få tillbaka det. För att få en effektiv ledning ska naturligtvis ledningen vara där verksamheten bedrivs. Jag kunde förstå om ett litet huvudkontor fanns nära marknaden och kunderna, t.ex. i London, men att ha det i landsortshålan Luleå är helt befängt och bara ett resultat av forntida politik.

Man kan notera att det är ett gammalt löfte från Kenneth Stålnacke att driva frågan om en flytt av huvudkontoret till Kiruna, men inget har hänt på många år. Antagligen är motståndet inom partiet från Luleå för starkt.

Nu finns dock en unik chans för kirunapolitikerna att kräva att LKAB flyttar till Malmfälten. Man har planmonopolet och håller på att förhandla fram ett avtal med LKAB. Skriv in i avtalet att ett krav är att LKABs huvudkontor flyttar till Kiruna år 2011!

Tyvärr tror jag att Kommunalråden håller på att försitta chansen att få igenom några signifikanta krav i avtalet. Droppen som fick bägaren att rinna över för mig var att Kommunalråden åkte till Luleå för att tala med LKABs VD! Självklart borde VD resa till Kiruna, staden som hans företag håller på att rasera, men det mest naturliga skulle väl vara att han alltid är på plats för att ta sitt ansvar.

Den politiker som tar tag i det här får i alla fall min röst.

Det är dags att LKAB flyttar hem!

fredag, maj 28, 2010

Snart är det val

Med knappt fyra månader till valet börjar det bli dags att fundera hur man ska rösta. Jag tycker att man ska låta rivningen av Kiruna helt styra rösten i Kommunalvalet. Det är den enskilt viktigaste frågan med bred marginal (kanske den viktigaste frågan för någon Svensk kommun).
Ser man tillbaks de senaste åren kan man konstatera att de styrande (S och tidigare KIP) inte lyckats med någonting. Inga krav ställda på LKAB, ett havererat Nordvästalternativ, m.m.
De enda som offentligt ställt krav på LKAB är Niklas Siren (V) och Gunnar Selberg (C). Ett exempel är annonsen i veckans Annonsblad.

Övriga partier har inte vad jag sett haft några egna visioner i frågan. Möjligen med undantag för Miljöpartiet där Timo Vilgats ibland lyft fram hur illa miljön sköts t.ex. i samband med omledningen av Luossajärvi. Nya Kirunapartiet är en joker i leken.

Så för de som bryr sig om Kiruna (och inte helt kan släppa att Kommunalvalet inte har någonting med Riksdagsvalet att göra) finns alltså ett vänster- och ett höger-alternativ.
V eller C.

En sak är säker, de som nu styr kommunen måste bort i det här valet. Inte bara stadsrivningen har havererat. Alla viktiga frågor sköts inkompetent. Hus förstörs för hundratals miljoner (se bilden ovan). Sjukhuset har i princip blivit en vårdcentral. Fjällvärlden skänks bort till privata intressen. Listan kan tyvärr göras lång, och med fortsatt S-styre kommer den att bli längre efter valet, oavsett vad deras valretorik säger - deras handlingar talar ett tydligt språk.

onsdag, april 21, 2010

Dagbrott i Viscaria

Den nedlagda koppargruvan Viscaria utanför Kiruna kan snart vara i drift igen.
Det australiska gruvföretaget Avalon Minerals har lämnat in en ansökan om att få starta brytning av fyndigheten, uppger Norrländska Socialdemokraten.
Provborrningar i området har visat att kopparhalten i berget är 1,5 procent. Det är betydligt lägre är när gruvan senast var i drift men med högre kopparpriser bedömer företaget att brytningen ändå kan bli lönsam.
Gruvbrytningen ska ske i dagbrott nära E 10 och Avalon Minerals har ansökt om denna väg tillfälligt ska ges en ny sträckning.
TT

NSD har en bra artikel som tyvärr inte finns online.

Jag har tidigare skrivit om risken för ett dagbrott vid Viscaria. Nu är det alltå bekräftat i och med att en ansökan om bearbetningstillstånd inlämnats till Bergsstaten (Bearbetningskoncession för Viscaria, Kiruna kommun, 000482/2010, 2010-04-19).

Det här måste vara dödsstöten för Nordvästalternativet. Bergmästaren säger i princip aldrig nej till brytning. Det enda Kommunen kan göra är att detaljplanlägga hela området för att förhindra dagbrottet.