onsdag, juni 25, 2014

Löften

Styrande politiker ska bedömas efter vad de åstadkommit, inte vad de lovar.  Socialdemokraterna i Kiruna har en lång tradition av att lova saker som sedan ej sker.  Ofta i form av vallöften.  Saker man lovar och påstår innan valet, men som sedan ej uppfylls.  Oftast saker som ska hända efter valet så att man inte kan bli motbevisad innan folk lagt sin röst.  Sedan hoppas man väl att folk glömt bort allt innan nästa val.


I veckans Annonsblad påstår man tre saker (klicka bilden ovan för att läsa).  Alla tre påståenden är mer eller mindre osanna.
 1. GP2 avtalet innebär inte att Kommunen garanterat får full ersättning för Bolagsskolan m.m. Kommunen har tagit över all ekonomisk risk från LKAB.  Hur mycket pengarna räcker till återstår att se.  Efter valet såklart. 
 2. Här påstår man att det finns och byggs bostäder. 
  Att det är en enorm bostadsbrist i Kiruna som negativt påverkat stadens utveckling kan man inte bortse från, och S har haft många år att göra något åt situationen.
  Visst, det byggs bostäder nu, men hur många avvecklas samtidigt?  GP1 området med Ullspiran m.m. uppvägs inte av det som nu byggs nytt.  Kiruna har även med det som byggs nu antagligen en minskning av antalet bostäder. 
 3. Fördubblade hyror är redan ett faktum, t.ex. för de som bott på Ullspiran och flyttar in i FABs nya lägenheter.  Människor som först tvingats flytta från sitt hem och sedan dessutom fått en fördubblad hyra.  Detta har S inte gjort någonting åt.
  Men efter valet ska det såklart bli bättre.  "Ersättningsfonder" är ett nytt begrepp man ej använt tidigare.  Varför inte nyckel mot nyckel som måste vara det enklaste sättet att lösa hyresproblemet? 
  Även om Kirunabostäder får en hyfsad lösning så återstår alla bostadsrätter privata hyresvärdar.  Att dessa "borde" kunna använda "ersättningsfonder" duger inte.  Det ska garanteras att de boende inte ska bli ekonomiskt lidande. 
 Styrande politiker ska bedömas efter vad de åstadkommit, inte vad de lovar. Oavsett vad S lovar så kan man konstatera att de historiskt sett.
 1. Inte lyckats få full ersättning för alla merkostnader för samhällsomvandlingen från LKAB.  Pumpningen av avlopp över ett berg betalar man t.ex. årligen. 
 2. Man har inte lyckats bygga tillräckligt med bostäder.  Man har t.o.m. lyckats förstöra bostäder
 3. Kirunabor har redan tvingats från sina hem och fått fördubblad hyra. 

onsdag, juni 04, 2014

Damm

Jag vårstädade balkongen häromdagen genom att dra upp vattenslangen och spola bort allt gruvdamm som samlats under vintern.  Ett år gjorde jag misstaget att dammsuga balkongen.   Dammsugaren slutade suga efter ett tag och när jag konrollerade HEPA filtret var det tungt och svart.  Full med gruvdamm.  Man ska kunna tvätta filtret i vatten men det var omöjligt att få bort det svarta dammet.  Fick köpa ett nytt filter och på affären sa de att detta var vanligt.  
Jag upplever att dammningen blivit värre med åren och att det vintern 2014 var extra illa.  Nedan en bild hur det såg ut i skidspåren på Matojärvi i april.  Så mycket svart gruvdamm att glidet försvann.  Synd, snön hade räckt till flera veckor till med skidåkning.  Dessutom smälter snön mycket snabbare när den är smutsig. 

Matojärvi skidstadion, 21 april 2014.

Dammningen från gruvan är omfattande.  Det syns till och med från rymden.  Nedan är en sattellitbild där man tydligt ser Kiruna och Svappavaara som svarta smutsfläckar i en annars vit snötäckt fjällvärld. Man ser en dammplym som sträcker sig ända ner mot Torneälven från Kiruna.

Men det finns ju granskning av dammningen.  Av LKAB själva.  I deras Miljörapporter tas dammningen upp. Snömätningar ger några gram per kvadratmeter och månad, med stora variationer.  Det säger inte så mycket, men förutom nedsmutsningen, så undrar man ju vilka hälsoeffekter allt detta damm har.

måndag, juni 02, 2014

Ett historiskt avtal

Dagens Kommunfullmäktige drog ut på tiden, till 22:35.  Konstigt vore annars.  En punkt på dagordningen var GP2-avtalet. Kaos på slutet när beslut skulle tas eftersom tre förslag samt avslag fanns som alternativ och det blev oklart hur beslutordningen då skulle se ut.
De tre förslagen var: Anta avtalet (S), Återremiss (Kn), Tillägg till avtalet (C).  Till sist blir det Votering, Ja eller Nej. 
S, V, SL, M röstar Ja.  Övriga partier Nej, eller Avstår.  29 Ja, 1 Nej, 7 Avstår.

Till sist klubbas dock det historiska avtalet igenom.  Ett historiskt dåligt avtal.  Två värsta problemen:
 • Avtalet anger maximala belopp för ersättning.  LKAB är säkert glad.  Hela den ekonomiska risken har flyttats över till Kommunen.  Om risken är så minimal som (S) påstår, varför tar då ej LKAB risken?
 • Detaljplaner kan ändras innan alla fastigheter i området sålts.  (S) påstår att man ej kan förhandla för andra, men det är precis det man gör i avtalet.  Man tar bort tryggheten som detaljplanen ger för fastighetsägare.

Fullmäktige från kl 17:53 kan höras här [11 MB]