tisdag, september 23, 2014

Nya Kiruna redan dyrare än beräknat

Radio Norrbotten rapporterar att En "infrakulvert" kommer inte att byggas eftersom "kostnaden rejält översteg det vi hade budgeterat".   Vad säger det om budgeten för nya Kiruna? 
Kritiken mot GP2-avtalet var ju att Kommunen tar hela den ekonomiska risken.  Om pengarna man får från LKAB inte räcker får Kommunen betala eller låta bli att bygga.  Redan nu visar det sig alltså att man inte klarat av att beräkna kostnaderna.

torsdag, september 11, 2014

Valspurt

Mycket händer veckorna och dagarna innan valet.  Många nya aktörer vill påverka.  Nedan följer tre exempel.

I slutet av augusti närvarade Gruvtolvan på presskonferensen då Kenneth Stålnacke aviserade att han vill bli nästa Kommunalråd.  Gruvtolvan var inte för någon person eller parti, men däremot emot Gunnar Selberg och Centerpartiet. Att fackföreningar stödjer (S) är inte ovanligt, men att gå ut emot en person och ett lokalt parti på detta sätt är ovanligt.  Alla medlemmar uppskattade inte detta utspel.  Detta följdes sedan upp med annonser där man blandar ihop Kommun- och Riksdagspolitik och dessutom påstår felaktigheter
Gruvtolvans annons i Annonsbladet vecka 35.

Nästa exempel är ledaren i senaste numret av Kirunatidningen som är en  vinklad och elak politisk inlaga, där sittande Kommunalråd beskrivs väldigt positivt, samtidigt som personangreppen på Gunnar Selberg haglar.  Hur Kirunatidningen efter detta kan kalla sig "oberoende" är obegripligt.  Jag funderar allvarligt på att säga upp min prenumeration efter detta.  Synd, eftersom det är en utmärkt tidning om Kiruna, men Ledarna har på sistone blivit allt mer politiserade. Det är en sak att skriva lokalpatriotiskt, men en helt annan sak att stödja respektive sabla ner kommunala partier.
Ledaren i Kirunatidningen 7/2014. 

Det tredje exemplet är Progressums annonser i nya Kirunabladet.   Uppmaningen "tänk på det när du röstar" tolkar jag, och de jag frågat, som ett stöd till sittande styre i Kommunen.  En av ägarna till Progressum är Kiruna kommun.  I progressums styrelse sitter nuvarande Kommunalråd.  Att använda kommunala pengar för att driva partipolitisk kampanj kan inte vara lagligt, även om det sker indirekt via ett bolag.
En av progressums annonser i nya Kirunabladet vecka 37.

onsdag, september 10, 2014

Villaägarnas annons

I sista Annonsbladet innan valet har Villaägarna en läsvärd annons (klicka på bilden för att få en förstorad version).  Alla boende i Kiruna borde läsa detta innan man går och röstar på söndag.


onsdag, juni 25, 2014

Löften

Styrande politiker ska bedömas efter vad de åstadkommit, inte vad de lovar.  Socialdemokraterna i Kiruna har en lång tradition av att lova saker som sedan ej sker.  Ofta i form av vallöften.  Saker man lovar och påstår innan valet, men som sedan ej uppfylls.  Oftast saker som ska hända efter valet så att man inte kan bli motbevisad innan folk lagt sin röst.  Sedan hoppas man väl att folk glömt bort allt innan nästa val.


I veckans Annonsblad påstår man tre saker (klicka bilden ovan för att läsa).  Alla tre påståenden är mer eller mindre osanna.
 1. GP2 avtalet innebär inte att Kommunen garanterat får full ersättning för Bolagsskolan m.m. Kommunen har tagit över all ekonomisk risk från LKAB.  Hur mycket pengarna räcker till återstår att se.  Efter valet såklart. 
 2. Här påstår man att det finns och byggs bostäder. 
  Att det är en enorm bostadsbrist i Kiruna som negativt påverkat stadens utveckling kan man inte bortse från, och S har haft många år att göra något åt situationen.
  Visst, det byggs bostäder nu, men hur många avvecklas samtidigt?  GP1 området med Ullspiran m.m. uppvägs inte av det som nu byggs nytt.  Kiruna har även med det som byggs nu antagligen en minskning av antalet bostäder. 
 3. Fördubblade hyror är redan ett faktum, t.ex. för de som bott på Ullspiran och flyttar in i FABs nya lägenheter.  Människor som först tvingats flytta från sitt hem och sedan dessutom fått en fördubblad hyra.  Detta har S inte gjort någonting åt.
  Men efter valet ska det såklart bli bättre.  "Ersättningsfonder" är ett nytt begrepp man ej använt tidigare.  Varför inte nyckel mot nyckel som måste vara det enklaste sättet att lösa hyresproblemet? 
  Även om Kirunabostäder får en hyfsad lösning så återstår alla bostadsrätter privata hyresvärdar.  Att dessa "borde" kunna använda "ersättningsfonder" duger inte.  Det ska garanteras att de boende inte ska bli ekonomiskt lidande. 
 Styrande politiker ska bedömas efter vad de åstadkommit, inte vad de lovar. Oavsett vad S lovar så kan man konstatera att de historiskt sett.
 1. Inte lyckats få full ersättning för alla merkostnader för samhällsomvandlingen från LKAB.  Pumpningen av avlopp över ett berg betalar man t.ex. årligen. 
 2. Man har inte lyckats bygga tillräckligt med bostäder.  Man har t.o.m. lyckats förstöra bostäder
 3. Kirunabor har redan tvingats från sina hem och fått fördubblad hyra. 

onsdag, juni 04, 2014

Damm

Jag vårstädade balkongen häromdagen genom att dra upp vattenslangen och spola bort allt gruvdamm som samlats under vintern.  Ett år gjorde jag misstaget att dammsuga balkongen.   Dammsugaren slutade suga efter ett tag och när jag konrollerade HEPA filtret var det tungt och svart.  Full med gruvdamm.  Man ska kunna tvätta filtret i vatten men det var omöjligt att få bort det svarta dammet.  Fick köpa ett nytt filter och på affären sa de att detta var vanligt.  
Jag upplever att dammningen blivit värre med åren och att det vintern 2014 var extra illa.  Nedan en bild hur det såg ut i skidspåren på Matojärvi i april.  Så mycket svart gruvdamm att glidet försvann.  Synd, snön hade räckt till flera veckor till med skidåkning.  Dessutom smälter snön mycket snabbare när den är smutsig. 

Matojärvi skidstadion, 21 april 2014.

Dammningen från gruvan är omfattande.  Det syns till och med från rymden.  Nedan är en sattellitbild där man tydligt ser Kiruna och Svappavaara som svarta smutsfläckar i en annars vit snötäckt fjällvärld. Man ser en dammplym som sträcker sig ända ner mot Torneälven från Kiruna.

Men det finns ju granskning av dammningen.  Av LKAB själva.  I deras Miljörapporter tas dammningen upp. Snömätningar ger några gram per kvadratmeter och månad, med stora variationer.  Det säger inte så mycket, men förutom nedsmutsningen, så undrar man ju vilka hälsoeffekter allt detta damm har.

måndag, juni 02, 2014

Ett historiskt avtal

Dagens Kommunfullmäktige drog ut på tiden, till 22:35.  Konstigt vore annars.  En punkt på dagordningen var GP2-avtalet. Kaos på slutet när beslut skulle tas eftersom tre förslag samt avslag fanns som alternativ och det blev oklart hur beslutordningen då skulle se ut.
De tre förslagen var: Anta avtalet (S), Återremiss (Kn), Tillägg till avtalet (C).  Till sist blir det Votering, Ja eller Nej. 
S, V, SL, M röstar Ja.  Övriga partier Nej, eller Avstår.  29 Ja, 1 Nej, 7 Avstår.

Till sist klubbas dock det historiska avtalet igenom.  Ett historiskt dåligt avtal.  Två värsta problemen:
 • Avtalet anger maximala belopp för ersättning.  LKAB är säkert glad.  Hela den ekonomiska risken har flyttats över till Kommunen.  Om risken är så minimal som (S) påstår, varför tar då ej LKAB risken?
 • Detaljplaner kan ändras innan alla fastigheter i området sålts.  (S) påstår att man ej kan förhandla för andra, men det är precis det man gör i avtalet.  Man tar bort tryggheten som detaljplanen ger för fastighetsägare.

Fullmäktige från kl 17:53 kan höras här [11 MB]

onsdag, maj 28, 2014

Kiruna-Centern


Det är nu mindre än fyra månader till Kommunalvalet den 14 september 2014.  Jag tycker att Kiruna Kommuns hanterande av Stadsomvandlingen är så kravlös gentemot LKAB att jag bestämmt mig för att engagera mig politiskt i Kiruna-CenternSe annonsen i Annonsbladet för två veckor sedan.  Jag har aldrig röstat på Centerpartiet i Riksdagsval och kommer nog inte att göra det.  Jag hoppas att Kirunas väljare kan skilja på Centerpartiet nationellt och Kiruna-Centern. Jag står på 10 plats på Kiruna-Centerns valsedel.

onsdag, maj 14, 2014

Avtalet

Idag presenterades kommunens avtal med LKAB. En kort sammanfattning:

     En stor del av vår stad såldes ut till underpris

Jag hade aldrig trott att det skulle vara prislappar i avtalet, men så är det.
Max 3270 miljoner för Kommunens anläggningar och exakt 470 miljoner
för KBABs hus.
Helt OFATTBART.  Man tror sig ha förutsett en maximal kostnad för ett
projekt som sträcker sig ett decenium framöver.  Stora projekt kan ju ibland bli dubbelt så dyra att bygga.  Kostnaderna för Raketskolan steg till exempel från 170 till 250 miljoner och det var innan fuktskadorna.  Men när pengarna tar slut för nya Kiruna får Kirunaborna betala, eller så byggs det inget alls.  Det står i avtalet. 


Sedan försöker man skänka bort planmonopolet i avtalet.  Det står att "Innan ny detaljplan/detaljplaner för GP2-området antas ska LKAB ha påbörjat förvärv av fastigheterna inom området."  När LKAB köpt ett hus kan detaljplanen alltså ändras.

Jag var på ett möte med Villaägarnas jurist Ulf Stenberg idag.  Hans viktigaste råd till Kirunaborna var

   Ändra inga detaljplaner till industriområde innan alla fastigheter sålts

Då hamnar kvarvarande fastighetsägarna i en usel förhandlingssituation och alla får förhandla själva med LKAB, övergivna av Kommunen. 

Det är bara att konstatera:  Nuvarande kommunledning skänker bort våra tillgångar och rättigheter.