fredag, januari 23, 2004

Villaägarna

I en NSD artikel säger Jouni Hansen Haug vid LKAB
att företaget kommer att följa gruvlagstiftningen som innebär att man låter göra en extern värdering av fastigheterna vid en eventuell inlösen.

Berörda villaägare kommer alltså att sitta med en osäljbar villa i 10-30 år fram till inlösen!