torsdag, augusti 19, 2004

Stålnackes nya Kiruna


I NSD beskriver Kommunalrådet sitt nya Kiruna.
Kenneth Stålnackes dröm är att sjön Luossavaarasjön (sic!) ska bli en central punkt i staden. Han talar om strandpromenader och strandkafeer.
-Och tänk att ha etage hus i sluttningarna. Det vore spännande.

Är det inte märkligt att ett kommunalråd är lyrisk över att hans stad kommer att rivas? Det måste vara unikt. Han är vald för att ta till vara Kirunabornas intressen, och gör det genom att applådera att de kommer att fördrivas från sina hem och deras hus rivas. Dessutom får invånarna antagligen betala notan eftersom deras folkvalda inte vill försvara deras intressen.

torsdag, augusti 05, 2004

E-10


Rivningen av E-10 tas upp i en NSD-artikel i samband med att Moderaternas trafikkommitte besökte Kiruna. Den nybyggda vägen kostade 50 miljoner av skattebetalarnas pengar. Elisabeth Nyström, vice ordförande, konstaterar att någon bär ansvaret och att Det är viktigt att man tänker framåt när man anlägger vägar.
Man kan bara hålla med... Att 50 miljoner kronor kastas bort verkar rent av brottsligt och borde utredas.

Växa genom att riva


En utmärkt insändare i NSD av signaturen Kirunabo med framtidshopp. Det bästa jag sett publicerat i ämnet. Många av nyckelfrågorna tas upp. Bakgrunden är att TV-programmet Uppdrag granskning visade ett reportage om brunkolsbrytning i Tyskland där människor fördrevs från sina byar (av ett Vattenfallägt bolag). Det ironiska är att samma sak kommer att hända i Kiruna. Människor fördrivs från sina hem. När liknande saker händer långt borta är upprördheten stor i de svenska medierna, t.ex. Lundin Oil i Sudan, men märkligt nog kan samma sak hända här hemma utan diskussion. I insändaren tas också upp något som är ofattbart om det är sant, nämligen att LKAB inte kan bryta södra delen av malmkroppen eftersom ett utländskt bolag mutat in det området (där bebyggelsen är ringa). Stämmer detta så är det en enorm skandal, som inte bara berör Kiruna utan även borde beröra alla svenskar, eftersom LKAB i sådant fall försingrat enorma gemensamma tillgångar genom att inte sköta sina inmutningar. Ändå tycker man att ett gruvbolag om något borde ha koll på detta. Jag har bara sett detta nämnas i några insändare, men om det stämmer så är det en skandal av nationella mått. Här skulle verkligen finnas stoff på hemmaplan för Uppdrag granskning.