onsdag, mars 01, 2006

Malmbergsbor måste anlita jurister

För alla som i samband med Kirunas rivning tycker att Det här ordnar LKAB kan det kanske vara en tankeställare att se vad som händer i Malmberget, där man ligger längre fram i processen. Där är villaägare tvungna att anlita juridisk hjälp gentemot LKAB för att komma någon vart i förhandlingar med LKAB. Det är skamligt att LKAB beter sig så att människor känner sig tvungna att själv bekosta advokater. Men det är många frågor som inte verkar lösas på ett bra sätt: 1) Människor blir fastlåsta med osäljbara hus i rasriskområden fram till eventuell inlösen. 2) Efter inlösen får man betala avsevärt mer i hyra för att bo kvar i sitt hus än de utgifter man hade tidigare.

Ett grundkrav borde vara att LKAB ser till att ingen husägare förlorar ekonomiskt på gruvbrytningen. Det tillkommer nog stora påfrestningar av att fördrivas från sitt hem.

LKABs vinst 2005

LKABs vinst 2005 blev 6,5 miljarder. Som jag skrivit om tidigare borde stora delar av vinsten fonderas för att framöver bekosta Kirunas rivning. Läget nu är att staten skjutit över allt ansvar på LKAB. Vad händer om LKAB går med förlust när pengar behövs? Och även om LKAB går med vinst då så är det ett vinstdrivande aktiebolag som bedriver gruvbrytning och därmed inte har något intresse av dom enorma kostnader som rivningen av Kiruna kommer att medföra. Man kommer antagligen välja de billigaste alternativen. Är det vad vi Kirunabor vill ha? Dags att kommunen tar saken i egna händer och ställer krav på staten och LKAB. Ändra inte översikts- och detaljplanen utan garantier på en ekonomisk ersättning som är kontinuerlig och stabil. Kommunen ska själv få bestämma över pengarna och inte behöva stå med mössan i hand. Kräv en vinstandel av LKAB för all framtid!

Jordskalv i Malmberget

Jordskalv av magnitud 1,5 på Richterskalan. Tidigare i år har man haft skalv av magnitud 2,5. Gruvverksamheten avbröts och vägar stängdes. Det här visar att det inte är en exakt vetenskap att förutsäga bergets rörelser vid gruvbrytning. Trots det har LKAB publicerat kartor över Kiruna med sprickutbredningsområdena 30 år framåt. Faktum att utbredningen tydligen var okänd för några år sedan, och incidenten i Malmberget visar att kartorna bör tas med en stor nypa salt. Det finns nog en stor risk att delar av Kiruna kan börja rasa tidigare än vad LKAB aviserat.