tisdag, januari 31, 2006

Regeringens rapportNSD och Kuriren skriver att regeringens speciella arbetsgrupp idag presenterat en rapport. Det är en TT-nyhet, och jag har inte lyckats hitta rapporten på Regeringens hemsida. I TT-notisen skrivs att
Den stora frågan om hur allt ska betalas får inget svar. Men gruvbolaget LKAB får räkna med att som hittills stå för kostnader som markinlösen och flytt av bostadsområden
Fortfarande bara beskedet att LKAB ska betala. Som jag skrivit tidigare är det naivt att tro att LKAB kommer att välja någonting annat än den billigaste lösningen. Det är ett aktiebolag och har som sådant endast målet att maximera vinsten till sina ägare. Att det är staten som är ägare ser jag inte som någon garanti för att det kommer att skötas på ett bra sätt eftersom Näringsdepartementet inte verkar vilja ta sitt ansvar gentemot Kiruna. Ironiskt nog skulle nog pressen på LKAB vara betydligt större om det var ett privatägt bolag, från tillståndsgivande myndigheter, kommun, press, m.m. Kommunen måste själv skaffa garantier för att rivningen av staden betalas utan att det snålas, och där är det enda maktmedlet att driva igenom kraven innan detaljplanen ska ändras senare iår. Missas den chansen är Kiruna och dess befolkning utlämnade till välmenandet hos ett vinstdrivande aktiebolag. Ingenting jag ser fram emot. Tyvärr har jag små förhoppningar på att Kommunens nuvarande ledning kommer att ställa krav på regeringen. Det verkar som att Kenneth Stålnacke är mer intresserad av att hålla sig väl med Rosenbad än att se till Kirunas väl.

Uppdatering 2006-01-31: Nu finns rapporten på Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/6291/a/57113