tisdag, januari 18, 2005

Kommunen uppvaktar Näringsministern

Kenneth Stålnacke skriver på SAPs hemsida att han uppvaktat Näringsministern, och räknar upp några frågor som togs upp:

 1. behovet av en gemensam överenskommelse mellan Kiruna kommun - LKAB - Staten så att inga oklarheter ska råda kring vem som gör och står för vad.

  Bra, men detta borde ha funnits redan när kommunen spenderade den första kronan på planering.

 2. Vi föreslog också att LKAB nu måste få börja fondera ur de starka vinstmedel man själv får fram, för de framtida kostnader som samhällsomvandlingen kommer att medföra. Istället för att som nu där delar av vinsten går till andra samhällsprojekt så bör LKAB få fondera dessa medel i Kiruna. Detta ser vi som det enklaste sättet att finansiera samhällsomvandlingen/framtidsinvesteringarna.

  Varför ska kommunen lägga sig i hur Staten och LKAB löser det ekonomiska? Men här skulle vara ett utmärkt läge att kräva en avgift till kommunen per ton malm, alternativt andel av vinsten. Utan tidsbegränsning, som ersättning till kommunen, inte för de direkta kostnaderna, utan för de sociala merkostnaderna (för sveda och värk).

 3. LKAB:s huvudkontor bör nu flyttas till Kiruna som en tydlig markering från ägarens sida att det är nödvändigt att koncernledningen finns på plats i Kiruna dagligen i denna angelägna och omfattande förändringsprocess!

  Här är en fråga som borde drivits hårt för länge sedan! Varför är ledningen separerad från verksamheten? Jag kan förstå storbolag som placerar huvudkontoret nära en internationell marknad, i London eller New York. Men hur kan man placera ledningen i Luleå? Jag tror att just detta är en stor anledning till att hela den framtida gruvbrytningen blivit den skandal den är, med missade inmutningar och otillräckligt utredda alternativ. De med makt sitter i Luleå utan direktkontakt med verksamheten i Kiruna och utan djupa kunskaper i gruvbrytning. De kunskaperna finns i Kiruna, men man har inte makten och framtidsvisionerna. Flytta Huvudkontoret till Kiruna, eller varför inte återinföra en disponent?

 4. Högskole- och forskningssatsningen på 100 miljoner kronor som LKAB finansierar bör lokaliseras till Kiruna!

  Bra förslag, men antagligen för sent.

 5. Eftersom SGU nu också gett sig in i diskussionen så bör en SGU-enhet lokaliseras till Kiruna så att de på plats och ställe kan göra ett mer ingånde jobb kring Riksintresset järnmalmen!

 6. Etableringen av centralen för automatisk hastighetskontroll lovade han ta tag i.
Jag är positivt överraskad av de frågor som togs upp. Risken är tyvärr att det bara stannar vid diskussioner som snabbt glöms bort. Vad som behövs är att Kiruna sätter kraft bakom orden genom att t.ex. sätta villkor som måste uppfyllas innan kommunen utfärdar de tillstånd och planändringar som behövs för den framtida brytningen. Ingen ska t.ex. inbilla sig att LKABs huvudkontor kommer att flyttas till Kiruna utan motstånd.