tisdag, maj 31, 2005

Nya kartor?

Lars Törnman skriver i sitt veckobrev nr 21 att
Allt snack om att flytta Kiruna någon annanstans har fallit platt på backen. Så länge vi kan blicka framåt och då talar jag om ungefär 30 år så finns ingen anledning att flytta Kiruna av gruvtekniska skäl. De fastigheter som berörs under tidsrymden är LKAB:s egna. Alliansen har gjort sig löjlig bland Kirunaborna med deras budskap om att "nu skall Kiruna flyttas".

Har han någon ny information? Enligt alla kartor jag sett innefattar 30-årsgränsen avsevärt mer än LKABs egna hus. Bangården, stadshuset, kyrkan, Hjalmar Lundbohmsskolan, samt massor av mindre byggnader, och sjukhuset på randen.

Ser nu en artikel i Kuriren där det anges att
LKAB har aviserat att området Ullspiran är beboeligt fram till åtminstone 2013

Tydligen finns det nya kartor...

torsdag, maj 26, 2005

Stålnackes 1 maj tal

Talet börjar minst sagt positivt med utropet att
Kiruna går en ny "guldålder" till mötes!
Senare nämns, nästan i förbifarten, att
Delar av Kirunas bebyggelse måste flyttas. I det svåra men oerhört viktiga och spännande jobbet att förflytta staden i någon lämplig riktning inbjuds alla att delta och alla ges möjlighet att göra sin röst hörd.
Det är som hämtat ur Grönköpings veckoblad. Rivningen av stora delar av vår stad beskrivs som att vi alla tillsammans ska förflytta staden i någon lämplig riktning. Talet avslutas med utropet
Drygt 100 år efter den första visionen om Mönsterstaden Kiruna så fortsätter bygget av Mönsterstaden Kiruna, del 2!
Tyvärr har jag svårt att se Stålnacke som en ny Lundbohm, och vem ska betala den här gången?