onsdag, februari 20, 2008

Lundin Mining

Jag har tidigare jämfört Lundin Oils behandling av Sudans befolkning med vad som händer i Malmberget. Som av en händelse tog radions Ekot upp den tråden på tisdag när man rapporterar att Lundin Mining får hård kritik för sin gruvverksamhet i Kongo-Kinshasa.
–Det är en ganska upprörande situation, att man har flyttat på människor men att de nya husen inte har varit klara. Den jordbruksmark man ska få i ersättning i stället är inte i skick med vad den gamla skulle ha varit.
– Människor blir av med sina hus och får bo under presenningar. Skulle man jämföra det med LKAB:s flytt av Kiruna så skulle det vara en skandal av formidabla mått, säger Joakim Wohlfeil, handläggare på Diakonia.
Det tragikomiska är att detta händer i Malmberget, och kommer att hända i Kiruna, förutom möjligen delen att bo under presenningar...
Människor är fångar i osäljbara hus. Hus spricker. Barn kan inte sova om nätterna. Privatpersoner kämpar i rättssalen mot LKAB.

Uppdatering 21 februari: Se även Norrbottens-Kurirens och NSDs artiklar om Villaägarföreningens möte i Malmberget.

Uppdatering 25 mars: Ytterligare ett exempel på att medierna upprörs över att gruvbolag i Afrika behandlar lokalbefolkning illa, men struntar i vad som händer i Malmberget, är radiorapporteringen om att Företag anklagas för brott mot FN-regler

lördag, februari 16, 2008

Var vill du att Kirunas framtida centrum skall placeras?


Kirunapartiet gick ut med en helsidesannons i Annonsbladet och efterfrågade folks åsikter om var centrum skall placeras. I NSD skrivs att
Det socialdemokratiska kommunalrådet Kenneth Stålnacke kallar kirunapartiets omröstning för desperat.
- Det finns ett kommunfullmäktigebeslut och vi har haft tidernas bredaste samrådsförfarande med kirunaborna i sann demokratisk anda. Att vi inte haft en dialog är bara nys, säger han.

Vad spelar det för roll om det finns en dialog om alla beslut tas utan hänsyn till den? Om jag minns rätt så gick Kenneth ut med nordvästalternativet så snart valresultatet var klart, trots att han sagt att det inte skulle vara en valfråga. Det var det inte heller, och efter valet behövde man inte längre låtsas att en dialog pågick. En dialog som förresten verkar bestå av mingelkvällar. Antagligen är man rädd för öppna diskussioner vid stormöten eftersom obekväma åsikter kan komma fram.
Att Kirunapartiet tar upp frågan på nytt är naturligt eftersom man reserverade sig mot det ursprungliga beslutet och det nu visar sig att sjön kommer att försvinna, samt att järnvägen kommer att gå mitt i allt. Vilken underbar placering av en ny stad: Utsikt, damm och buller från norra europas största industriområde.
- Vi har satt ner foten, man måste visa en politisk fast övertygelse. Det sänder ut dåliga signaler om vi inte vet vad vi vill, säger Stålnacke.
Stålnackes egna fasta övertygelse visade sig tydligt när han vid sittande bord övergav kravet på tunnel genom Luossavaara, ett krav som han tidigare sagt inte var förhandlingsbart.

tisdag, februari 12, 2008

Haveriutredning

Det talas om en haveriutredning för att få klarhet i orsakerna till dödsolyckan i gruvan. Vem kan då tänkas hålla i en sådan utredning?
Jo, LKAB! Att LKAB har interna utredningar av hur detta kunde hända är förhoppningsvis självklart, men att kalla det för en haveriutredning är knappast korrekt. Vi kan jämföra med flyget. Om ett SAS-plan kraschar så sker säkerligen en intern utredning inom företaget, men sen tillsätts även en haverikommision som OBEROENDE utreder orsaken till olyckan och vad som behöver åtgärdas i framtiden. Enligt Kirunamodellen skulle dock SAS själv kunna utreda flygolyckor. Jag skulle då inte vilja flyga om det var på det viset.

Det här är tyvärr ett återkommande tema, att LKAB utreder sig själv. Den demokratiskt beslutade OBEROENDE utredningen fick till exempel LKAB hand om, applåderade av Näringsminister och Kommunalråd.

Visserligen har Polisen och Arbetsmiljöverket utredningar om dödsolyckan, men de undersöker antagligen förloppet på detaljnivå. Ingen undersöker den stora bilden. Hur man bryter, och var man bryter. Förutom LKAB då. Som jag sagt tidigare är det skrämmande att några ingenjörer i ett vinstdrivande aktiebolag får bestämma en stads framtid, och säkerheten för gruvarbetarna, helt utan insyn och kontroll. Jag säger inte att dessa ingenjörer medvetet gör fel, men alla som sysslat med tekniska projekt vet att fel begås, frågan är vilka rutiner man har för att komma tillrätta med felen.
Det är därför OBEROENDE tillsyn behövs i så här viktiga frågor.

torsdag, februari 07, 2008

Malmbergsbornas kamp mot LKAB fortsätter

Lite i skymundan av rasen i Kirunagruvan så fortsätter Malmbergsbornas kamp mot LKAB, som vill upphäva nuvarande vibrationsvillkor. Ett citat från en villaägare säger allt:
Kan det verkligen vara lagstiftarens mening att jag och andra privatpersoner i Malmberget utan kompensation ska förlora såväl boendevärdet som marknadsvärdet av våra hem till förmån för att ett vinstdrivande aktiebolag ska kunna höja vinsten från nuvarande sju miljarder om året?
Det är en skandal att enskilda människor i Sverige år 2008 måste kämpa för hus och hem. Jag hoppas att Malmbergsborna följer upp att detta strider mot Europakonventionen, som hävdar allas rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

söndag, februari 03, 2008

Dödsraset i gruvan (2)

Signaturen a.a. konstaterar på Kirunapartiets diskussionsforum att
Raset var på 2.38 i magnitud enligt Norsar så det är ett stort område som har satt sig. Möjligen med sprickbildning upp till dagen. Vad tror ni händer med bl.a. sjön när en sådan spricka når den.

Det var mycket riktigt ett stort skalv. Enligt SNSN var magnituden t.o.m. 2.91, se bilden nedan.
Skalvet den 2 februari
Tiden anges till 18:58:06. Jag antar att det är UT eftersom tidningarna anger att raset skedde vid 20-tiden, vilket i så fall stämmer. En magnitud på nästan 3 svarar energimässigt mot 30 ton sprängämne. Så det var ingen liten skakning, och SNSN borde ha bra koll eftersom de har en mätstation i Kurravaara. Tyvärr lades deras station vid Institutet för rymdfysik ner för några år sedan. Enligt vad jag hörde förra året från Reynir Böðvarsson (ansvarig för SNSN) hade han varit i kontakt med LKAB och föreslagit samarbete och studier av jordbävningarna i gruvan. LKAB var ointresserade av det.
Hörde förresten ett bra inslag i sena Rapport i går kväll med nämnde Böðvarsson där han påpekade (om jag minns rätt) att LKAB är ett vinstdrivande aktiebolag, och samhället kanske borde undersöka brytningsmetoder m.m.

Dödsraset i gruvan

Nu tog turen slut och en person dog i ett ras i gruvan.
Det här är bara ett symptom på ett fundamentalt problem: Extern kontroll av LKAB saknas.
Effekten är att säkerhet och miljö offras för att maximera vinsten.
Tragiskt nog hade kommunen och staten för länge sedan en möjlighet att åtgärda detta.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-09-05
att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att av Malmfältsgruppen begära en statligt finansierad oberoende utredning av sprickbildningens utveckling och spridning i Kiruna.

En sådan oberoende utredning hade kunnat utvärdera om man kan bryta på annat sätt, på annan plats eller i annan takt, och till vilken kostnad. Det kan sen ligga till grund för politiska beslut om hur gruvdriften ska bedrivas, med hänsyn till riskerna för gruvarbetarna och staden.
Ansvaret vilar nu tungt på kommunledningen att man vägrade genomföra detta demokratiskt fattade beslut.

Läs även andra bloggares åsikter om ,