tisdag, februari 24, 2015

Hyresgästerna får betala stadsflytten


Kommunledningen har alltid lovat att Kirunaborna inte ska behöva betala stadsrivningen.  Nu blir det mer och mer klart att hyresgästerna kommer att få betala dyrt.  Först blir de fördrivna från sina hem och sedan får de fördubblad hyra i nybyggda lägenheter.  Den markanvisning kommunen nu gör kring nya stadshuset innehåller inget som kommer att få ner hyrorna.  Inga pengar från LKAB.  Butiksägare drabbas också hårt.  Det talas om femdubbla hyror.  Hur många butiker har råd med det?  Vilka kommer att ha råd att bo i nya Kiruna?  Jag tror inte att det går att få ekonomi i något mer än möjligen ett hotell eftersom hotellbrist råder eftersom hotell avvecklats.  Det är högst tveksamt om något mer kommer att byggas kring nya stadshuset av privata aktörer.  De som anmält intresse för Markanvisningen är byggföretag.  De vill ha betalt av någon.  Då återkommer den enkla frågan: Vem ska betala?
Det naturliga borde vara LKAB.  Men Kommunen har inte ställt några sådana krav i GP1 och GP2 avtalen.  Istället får hyresgäster betala.  Privatpersoner och företag.
Lösningen på den här katastrofen är att Kommunen borde krävt nyckel-mot-nyckel i avtalen.  Den enda metod jag sett som skulle innebära att Kirunaborna inte skulle behöva betala stadsflytten och att stadsflytten inte blir en stadsflykt, där folk helt enkelt flyttar från staden.

söndag, februari 08, 2015

E10

Arbetsplanen för E10 är nu fastställd av Trafikverket i Borlänge.  Det finns inte på Trafikverkets hemsida, men jag fick den per post i torsdags.


Vid en snabb genomläsning kan konstateras att inget väsentligt ändrats.  Vägen kommer att skära av Kirunaborna från deras friluftsområde.

Efter att nu sett hur Trafikverkets process fungerar för nya vägar, både för 870 och E10, kan jag konstatera att det är en slags teater.  Massor av människor, föreningar, företag engagerar sig och lämnar synpunkter.  Sedan avfärdas synpunkterna en efter en av Trafikverket och man bygger vägen precis som man tänkt sig från början.  En skådeprocess som ska ge sken av demokrati.

Den aktör som kunnat påverka är Kiruna kommun, men det enda man stod på sig om är att E10 inte ska gå för nära Stadshuset.  Det var tydligen det enda som kunde engagera de styrande kommunpolitikerna.   Och där fick man till ändringar.  Vad jag förstår ska nu E10 börja byggas norrifrån för att tid ska finnas att planera runt Stadshuset.  Tänk om Kommunen kunnat ställa krav och få bort hela denna katastrofala vägdragning.  Enligt Trafikverkets skrift hade Kommunen inga synpunkter på den antagna arbetsplanen.  Tydligen tycker Kommunen att dragningen är bra.

Nu blir det att överklaga till Regeringen som är sista instans.