lördag, juli 19, 2008

LKAB och Minerallagen

Alf Afferlund skriver:
Den stora bluffen!

Statliga gruvbolaget LKAB har hävdat att de har rätt till tvångsinlösen av bostadsfastigheter med tillhörande nödvändig samhällsanläggningar.

Gruvbolaget har angett minerallagen som grund för tvångsinlösen av Elevhemsområdet i Malmberget. Minerallagen anger uttryckligen att en markanvisning ej kan ske av bostadsfastigheter med samhällig infrastruktur. 9 kap 2 § sista stycket (hänvisning till 3 kap 6-7 §).

Grundlagen är dessutom överordnad minerallagen där grundlagen ( kungörelse 1974:152) anger särskilt skyddet av bostad (hem) i 1 kap 2 § andra stycket. Därtill anger grundlagen skydd för egendom i 2 kap § 18. Paragraf 23 i kap 2 anger även att om någon Svensk lag strider mot Europakonvektionen är denna lag ogiltig. Även EG rättens egendoms skydd är överordnad Svensk lag.

Hela framställan om tvångsinlösen av gruvbolag saknar rättslig grund och är en bluff. För att förstärka framställan, bluffen, har LKAB upprättad en funktion som kallas gruvrätt. Ett ekonomiskt särintresse som LKAB är har inga befogenheter att utöva rättsliga tvingande åtgärder som funktionen ger sken av.

Att LKAB har en helt egen tolkning av Minerallagen är ingen nyhet. Tyvärr verkar tjänstemän och politiker vid kommunerna tro på deras tolkning.

tisdag, juli 15, 2008

Viscaria ligger i Nordväst


Sannolikheten att Viscariagruvan startas igen är väldigt stor säger företaget Avalon Minerals Viscaria AB:s svenske koordinator Olle Karlsson.
Om det tidigare fanns anledning att kritisera beslutet att bygga en ny stad i Nordväst p.g.a. industriområde, damm, sjötömmning, järnväg och delning av staden, måste det här vara dödsstöten för plaeringen. Titta bara på kartan ovan. Områdena numrerade 11, 12 och 49 anger Dodge Phelps undersökningstillstånd. Den nya staden blir instängd mellan ett dammande bullrande industriområde med en tömd sjö, och en koppargruva.
Hur lång tid tar det innan kommunpolitikerna medger att det är ett ohållbart alternativ? Att politiker inte förutsåg en öppning av Viscaria kan vara förståeligt, men att LKAB inte informerade om denna överhängande risk visar att man förleder politikerna och bara vinstmaximerar. Det enda viktiga för LKAB är att folk bygger på garanterat sprickfritt område så att man slipper ersättningskrav. Om folk får en usel boendemiljö bryr man sig inte om.
När ska kommunalpolitikerna förstå att man måste anlita oberoende experter? Det skulle snabbt betala igen sig genom att man slipper onödiga utgifter och kan driva en kompetent linje gentemot LKAB, där man ställer krav på ersättning för merkostnader.

onsdag, juli 02, 2008

Gruvstadsparkerna - uppdatering


En uppmärksam läsare noterade att jag använt fel bild i inlägget om Gruvstadsparkerna, och skickade mig den korrekta.