tisdag, februari 20, 2007

Kiruna-nytt

Ola Jordán publicerar nättidningen Kiruna-nytt, där man kan läsa en krönika om Flyttningen av Kiruna centrum:
Den som är intresserad av att studera hur - och med vilka maktmedel - marknadskrafterna styr vårt land kan med fördel följa vad som sker i Kiruna. Här är det den vinstdrivande statliga gruv- och mineralkoncernen LKABs intresse att fortsatta exploatering av järnmalmen som driver på utvecklingen, med både morot och piska...

Uppdatering 2007-03-30: Olas artikel har publicerats i Folket i Bild/Kulturfront

tisdag, februari 13, 2007

Jordbävningar


Mycket har ju skrivits på sistone om jordbävningar p.g.a. gruvbrytningen i Kiruna och Malmberget. Jag tänkte att det kunde vara intressant att se vilka seismiska mätningar av detta som finns. Uppsala universitet har ett nätverk av seismiska mätstationer, Swedish National Seismic Network (SNSN). Tidigare fanns en station vid Institutet för rymdfysik, just utanför staden, men nu ligger den närmaste stationen i Kurravaara. Det intressanta med SNSNs hemsida är att man själv kan generera kartor över jordbävningar för valda tidpunkter. Se bilden till höger över alla jordbävningar i Malmfälten sedan 2000. Det är mycket tydliga koncentrationer i Kiruna och Malmberget, antagligen p.g.a. gruvbrytningen.

Ännu intressantare är det att se när skalven skett. I bilden nedan visas separat skalven under 2004, 2005 och 2006. Det är bara några spridda skalv under 2004 och 2005, men en hel massa under 2006. Det stämmer med mina egna erfarenheter. Jag har bott i Kiruna under totalt nästan trettio år, och har aldrig känt av några jordbävningar förrän på sista tiden.
Skalven är koncentrerade något öster om dagbrottet. Man ser även tydligt en gräns mellan skalven och staden. Undra om gränsen kommer att flytta in mot staden med tiden? Kanske det blir som i Malmberget, där människor inte längre vågar sova i sina hem? Kommer antalet skalv att accelerera? Utvecklingen från 2005 till 2006 verkar onekligen oroande. Varför vill inte LKAB samarbeta med SNSN för att ta reda på mer om skalven?

Uppdatering 2007-02-20: Jag tänkte att det kunde vara intressant att också visa jordbävningarnas fördelning i Malmberget fram till 1 februari 2007, och den bilden finns till höger. Det är ju i Malmberget man i nuläget verkligen har problem med jordbävningarna. Jag vet ej hur malmkropparna ligger, men man kan ju tydligt se en koncentration mot "gropen".