måndag, september 06, 2010

Valguide

Det är nu knappt två veckor kvar till valdagen, och jag tänkte sammanfatta var partierna står i de enligt min mening två viktigaste frågorna för Kirunas framtid:
Ska ett vinstdrivande aktiebolag få styra Kirunas framtid?
Vem ska betala stadsrivningens konsekvenser?
Frågan är då vilket parti som bäst kan hantera dessa två frågor den kommande mandatperioden. I slutändan handlar det om
Vilket parti kommer att ställa krav på LKAB?
Efter att ha följt partierna och även läst Annonsbladets valbilaga (utmärkt initiativ av Annonsbladet) har jag kommit fram till följande tregradiga bedömning, med kommentarer:

Godkänt
V:
Har tydligt uttalat att "LKAB skall finansiera stadsomvandlingen"
MP: Lyfter frågan genom att tydligt uttala att "Kiruna skall inte rivas"
C: Har under en lång tid kritiserat "Kommunledningens flathet mot LKAB"

Tveksamt

Knegarkampanjen: Har uttalat att man vill "tvinga staten att ta ansvar" (för bostäder), att man är i "opposition mot den avvecklingspolitik som regeringen har gentemot Malmfälten.", samt att "LKABs vinster ska investeras i social upprustning". Det verkar alltså som att man vill ställa krav på LKAB. Eftersom det är ett nytt parti återstår det att se om de intentionerna kan omsättas i praktisk politisk handling.

Underkänt

M, FP, Sjukvårdspartiet, Samelistan, KD
: Dessa partier har inga uttalade intentioner i fråga om stadsrivningen i allmänhet, och inga krav på LKAB i synnerhet.
Kirunapartiet: Har tidigare under Törnmans ledning uttalat att LKAB ska ta ett större ansvar. Dock har inget hänt i praktiken, och jag har inte sett den nya partiledningen uttala sig i frågan.
S: Har uttalat många bra saker inför valet. T.ex. säger man tydligt inför valet att "Det är LKAB:s vinster som ska betala stadsflytten." Här talar dock handling tydligare än ord. Under den senaste tid man styrt i Kiruna har man inte lyckats förhandla med LKAB för medborgarnas bästa. Några exempel: Kenneth Stålnacke åkte till Stockholm och bytte åsikt vid sittande bord angående en järnvägstunnel (om tunneln var en bra ide kan diskuteras, men att han inte lyckades i förhandlingen är tydligt). Kommunen har inte krävt ersättning för alla merkostnader som stadsrivningen innebär. Det beslutades om en oberoende utredning av gruvbrytningen, och LKAB sattes att leda den! Sist, men inte minst, är man påväg att skänka bort vårt detaljplanemonopol. Ett avtal med LKAB håller på att tas fram, men innehållet är hemligt, och om det hade någon substans skulle man säkerligen presenterat det före valet. Varför inte få LKAB att förbinda sig att flytta huvudkontoret till Kiruna?
Men, nej, tyvärr, med fortsatt S-styre kan vi nog se fram emot fyra år till av kravlöshet och eftergifter gentemot LKAB och staten.

Slutsatsen blir att om man inte vill uppleva att Kiruna går samma väg som Malmberget ska man rösta på Miljöpartiet, Vänsterpartiet, eller Centerpartiet i Kommunalvalet.

2 kommentarer:

Jari Söyrinki, andranamn på Knegarkampanjens kommunlista sa...

Hej Holmström,

Tycker inte att du ger Knegarkampanjen rättvisa i ditt omdöme. Vi är det enda alternativ till Kiruna kommunfullmäktige som har en seriös handlingslinje för att utmana den brist på ägaransvar som staten sysslat med i årtionden i Malmfälten.

LKAB:s vinster ska återinvesteras i stadsflytt och social upprustning, och vi har pekat ut tio välfärdsmål för denna. Vi vill att arbetarkommunen ska samla arbetarpartierna och föreningslivet (särskilt facket) för att bilda motvikt till stat och gruvbolag.

Titta in på knegarkampanjen.wordpress.com så hittar du mer.

Jag har länge följt din blogg och vågar påstå att den påverkat Knegarkampanjens inriktning. Du bedriver ett viktigt upplysningsarbete; vi försöker omsätta det i politiska handlingslinjer.

Mats Holmström sa...

Jag kan till viss del hålla med. Efter förra veckans debatt på Folkets Hus vet jag mer om var de olika partierna står i frågan. Jag ska uppdatera "Valguiden".