måndag, september 20, 2010

Valresultatet


Nu är alla valkretsar räknade i Kiruna. Det positiva är att C och V gått framåt. Två partier som tydligt tagit ställning i fråga om rivningen av Kiruna. Sedan misstänker jag att 2.6% övriga innebär att Knegarkampanjen får ett mandat. Även det positivt ur den synvinkeln. Frågan blir vilket parti som förlorar det mandatet i resultatet ovan.
En besvikelse att S behåller sina mandat med tanke på den usla politik de för. Det positiva är väl att Kirunapartiets tapp inte gick till S. Tyvärr röstar alltför många slentrianmässigt på S. Jag ser att S t.o.m. gått framåt i Gällivare, vilket är ofattbart med tanke på hur man hanterat Malmbergsfrågan.

Uppdatering 2010-09-26:
Mycket riktigt fick Knegarkampanjen ett mandat. På bekostnad av Centerpartiet, som förlorade ett, jämfört med valnattsresultatet ovan, enligt val.se

torsdag, september 16, 2010

Möte om Stadsrivningen


Det hölls ett möte i Folkets Hus förra onsdagen, arrangerat av Miljöpartiet. Det var ett märkligt möte på så sätt att publiken nästan var mindre än antalet deltagande politiker, och de flesta i publiken var politiker... Det var synd, antagligen p.g.a. att det var dåligt annonserat. En annons i Annonsbladet två veckor innan.
Mötet leddes av Timo Vilgats (MP) på ett bra sätt. Lite överraskande började det med en film från 50-talets Kiruna, men det var intressant att se den tidens framåtanda och optimism i kontrast till nutid.
Sedan fick varje parti två minuter för att kommentera situationen på Ullspiran. De är de första i Kiruna som hamnar i en Malmbergssituation: Vräkta från sitt boende med utsikterna av en fördubblad hyra i sitt nya boende. Det påpekades att det är lätt att flytta elkablar, järnväg, avlopp, m.m., men det är svårare att flytta människor.
Min korta sammanfattning av svarsrundan är att inget parti har insyn i vad som händer, förutom S som genom Kenneth Stålnacke säger att allt ska gå bra. Ett avtal med LKAB förhandlas fram. Dock vet ingen annan vad som ingår i avtalet.

Idag går Kenneth ut i media och säger att man ska få bra betalt för stadshuset. Dock nämns inget om hyreshöjningar. Under mötet framkom att S tycker att hyresnivåerna kräver statligt ingripande. Jag tolkar det som att hyror ej finns med i avtalet. Man förhandlar alltså fram ett avtal utan att inkludera de boende på Ullspiran!!!

Efter detta möte, och med dagens information, måste jag helt revidera min Valguide från tidigare. Min rekommendation för alla som vill Kiruna väl är att ni röstar på vad ni vill i Kommunalvalet, bara det inte är Socialdemokraterna!
Mitt intryck från mötet är att alla partier har ideer och arbetar för Kommunens bästa, förutom Socialdemokraterna som verkar mot helt andra mål.

måndag, september 06, 2010

Valguide

Det är nu knappt två veckor kvar till valdagen, och jag tänkte sammanfatta var partierna står i de enligt min mening två viktigaste frågorna för Kirunas framtid:
Ska ett vinstdrivande aktiebolag få styra Kirunas framtid?
Vem ska betala stadsrivningens konsekvenser?
Frågan är då vilket parti som bäst kan hantera dessa två frågor den kommande mandatperioden. I slutändan handlar det om
Vilket parti kommer att ställa krav på LKAB?
Efter att ha följt partierna och även läst Annonsbladets valbilaga (utmärkt initiativ av Annonsbladet) har jag kommit fram till följande tregradiga bedömning, med kommentarer:

Godkänt
V:
Har tydligt uttalat att "LKAB skall finansiera stadsomvandlingen"
MP: Lyfter frågan genom att tydligt uttala att "Kiruna skall inte rivas"
C: Har under en lång tid kritiserat "Kommunledningens flathet mot LKAB"

Tveksamt

Knegarkampanjen: Har uttalat att man vill "tvinga staten att ta ansvar" (för bostäder), att man är i "opposition mot den avvecklingspolitik som regeringen har gentemot Malmfälten.", samt att "LKABs vinster ska investeras i social upprustning". Det verkar alltså som att man vill ställa krav på LKAB. Eftersom det är ett nytt parti återstår det att se om de intentionerna kan omsättas i praktisk politisk handling.

Underkänt

M, FP, Sjukvårdspartiet, Samelistan, KD
: Dessa partier har inga uttalade intentioner i fråga om stadsrivningen i allmänhet, och inga krav på LKAB i synnerhet.
Kirunapartiet: Har tidigare under Törnmans ledning uttalat att LKAB ska ta ett större ansvar. Dock har inget hänt i praktiken, och jag har inte sett den nya partiledningen uttala sig i frågan.
S: Har uttalat många bra saker inför valet. T.ex. säger man tydligt inför valet att "Det är LKAB:s vinster som ska betala stadsflytten." Här talar dock handling tydligare än ord. Under den senaste tid man styrt i Kiruna har man inte lyckats förhandla med LKAB för medborgarnas bästa. Några exempel: Kenneth Stålnacke åkte till Stockholm och bytte åsikt vid sittande bord angående en järnvägstunnel (om tunneln var en bra ide kan diskuteras, men att han inte lyckades i förhandlingen är tydligt). Kommunen har inte krävt ersättning för alla merkostnader som stadsrivningen innebär. Det beslutades om en oberoende utredning av gruvbrytningen, och LKAB sattes att leda den! Sist, men inte minst, är man påväg att skänka bort vårt detaljplanemonopol. Ett avtal med LKAB håller på att tas fram, men innehållet är hemligt, och om det hade någon substans skulle man säkerligen presenterat det före valet. Varför inte få LKAB att förbinda sig att flytta huvudkontoret till Kiruna?
Men, nej, tyvärr, med fortsatt S-styre kan vi nog se fram emot fyra år till av kravlöshet och eftergifter gentemot LKAB och staten.

Slutsatsen blir att om man inte vill uppleva att Kiruna går samma väg som Malmberget ska man rösta på Miljöpartiet, Vänsterpartiet, eller Centerpartiet i Kommunalvalet.