onsdag, november 19, 2008

Julgranar och Gruvstadsparker

Skickade nedanstående insändare till Kuriren och NSD.
Inget julfirande i Kiruna
Ett av mina barn går på Thule förskola i Kiruna. Julen på förskolan verkar i år bli torftig. Den traditionella utomhusgranen uteblir och förskolan får inte köpa material till julpyssel för barnen. Anledningen är Kommunens köpstopp.
Samtidigt har Kommunen under en längre tid subventionerat LKAB, ett aktiebolag som går med c:a 10 miljarder i vinst i år. Kommunen kräver inte full ersättning av LKAB för alla de merkostnader som bolagets verksamhet medför. Till exempel i form av kostnader för framtagande av ny översiktsplan, en ny avloppsledning och grävningar i Luossajärvi. Framöver planerar man dessutom att gratis ge bort mark till LKAB genom skapandet av s.k. Gruvstadsparker.
Att kommunen försöker rädda ekonomin genom att spara in småslantar på dagisbarnens julfirande samtidigt som man kastar bort stora summor pengar på andra håll är uppseendeväckande och tyder på att någonting är fundamentalt fel i hur Kommunen hanterar våra skattepengar.

söndag, november 09, 2008

Miljööverdomstolen i Malmberget

Kuriren och NSD rapporterar från Miljööverdomstolens besök i Malmberget onsdag och torsdag. Under två dagar prövas överklaganden från enskilda sakägare och LKAB av miljödomstolens tidigare dom gällande gruvföretagets produktionsökning.

Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg:
- I praktiken utraderas fastigheternas boendevärde och därmed marknadsvärde till följd av de nattliga sprängningarna. Hade vår medlem varit hyresgäst i ett hyreshus och grannen stört hans nattvila med vibrationer från en borrmaskin istället för vibrationerna från sprängningarna i en gruva som bolaget gör natt efter natt, år ut och år in, hade grannen sannolikt blivit vräkt.

Uppseedeväckande är att LKAB medger att man inte följer lagen:
- Det är omöjligt för LKAB att i förväg ange när överskridande skall ske och också vidta åtgärder som förhindrar ett återupprepanden menade gruvföretaget.

En intressant kommentar till Kurirenartikeln:
Boende i Malmberget KRÄVER att detta skall behandlas precis som dessa problem varit aktuella mitt i Stockholm centrum.
Visar något annat så kan vi bara beklaga att vårt rättsamhälle är ett minne blott. Anser inte Miljödomstolen att LKAB måste flytta hela Malmberget eller lägga av med den hälsofarliga verksamheten i Malmberget så finns inget hopp för vårat samhälle mera.
Sista instans blir i sådana fall EU-domstolen!, Jag hoppas alla parter då har torrt under fötterna när man går ut och utfärdar dispenser utan att ens fråga de drabbade och beviljar dispenser på sådant som skall vara HELT omöjligt för andra privata företag att få.
Miljö-överdomstolen visa nu att rättsystemet funkar!.

måndag, november 03, 2008

Dagbrott i Nordväst

Det finns många anledningar att vara kritisk till Nordvästalternativet. Gunnar Selberg har summerat ett antal punkter på sin NSD-blogg. Jag har själv tidigare skrivit om risken att Viscaria öppnar igen. Läser man Avalon Minerals senaste kvartalsrapport får man ytterligare intressant information.
Där står att ...near-surface mineralisation may be amenable to development via open pit mining.
Man planerar alltså ett dagbrott för Viscaria! Det blir en underbar boendemiljö i nordväst. Förutom allt damm och buller från LKAB kommer man alltså även ha mångdubbelt mer damm och buller från ett betydligt närmare liggande dagbrott.

söndag, november 02, 2008

Kommunen skänker bort allt till LKAB

Jag har tidigare skrivit om bluffen med Gruvstadsparkerna, en konstruktion som gör att kommunerna i Malmberget och Kiruna skänker bort innvånarnas egendomar till LKAB, helt utan krav på ersättning. Nu har jag anonymt fått ett dokument som visar att processen startat, ett Samarbetsavtal mellan Kiruna kommun och LKAB.
Det är ett anmärkningsvärt dokument som visar att Kiruna kommun är villigt att helt utan motkrav på LKAB ge upp sitt detaljplanemonopol. Jag undrar hur förankrat detta är bland övriga politiker i stadshuset. Att ett sådant avtal skrivs utan långvarig demokratisk debatt är skandalöst.

Uppdatering, 2 november: Ser att Törnman skriver om avtalet i sitt Veckobrev:
Vill bara påminna om de två parkerna som LKAB har lovat i samband med sjötömningarna. Den senaste så sent som på -90 talet. Har någon sett dessa? Lite har väl LKAB lärt sig kanske med tanke på det avtalsförslag som kommunstyrelsen skall ta ställning till. Där framkommer det tydligt att det som kallas för Gruvstadsparken är kommunens idé och att de hjälper kommunen med en liten slant i själva projekteringsarbetet. Blir det ingen park kan de därför enkelt säga att någon sådan park har de inte lovat utan frågan får vändas till kommunen.

Men det är ju inte parken i sig som är det viktiga, utan faktum att detaljplanen ändras för att tillåta gruvbrytning, utan att några krav ställs på LKAB!
Kommunen kastar bort sin utmärkta förhandlingsposition. Här finns ju en möjlighet att förhandla fram bra villkor, utan att behöva blanda in Minerallagen.

Uppdatering, 3 november:
Glädjande nog uttrycker även Timo Vilgats kritik mot avtalet på sin NSD-blogg:
Jag anser att förslaget borde kastas i papperskorgen, men då kränker man papperskorgen med ett så dåligt förslag. Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet är emot avtalet.

All kritik vänder sig dock mot att Kommunen inte kräver ersättning för sina merkostnader i samband med detaljplaneändringar. Helt riktig kritik, men man missar den stora frågan:
Hur ska man undvika en Malmbergssituation där enskilda människor får kämpa i domstol mot LKAB för att få rimlig ersättning för skador p.g.a. gruvdriften?
Jag anser att kommunen ska ställa villkor på hur Kommunen och dess invånare ska ersättas av LKAB innan man gör detaljplaneändringar. Ett skriftligt avtal som garanterar att ingen ska bli lidande av gruvdriften, annars ingen ändring av detaljplanen.

PCB i Kirunas dricksvatten?

I norra delen av Luossajärvi har grävningsarbeten pågått en tid. En artikel i NSD meddelar att LKAB har börjat bygga ett nytt utlopp för sjön.
Tanken är att Norra Luossajärvi kontinuerligt ska avvattnas norrut i framtiden, mot Rautasälven/ Torneälven. Anledningen är att kulverten söderut kommer att hamna i området för deformationer, något som till slut kan göra den oanvändbar.
Man kan fråga sig hur man fått tillstånd för detta. Att ändra flödena i ett sjösystem innebär att bottensediment kommer att störas. Vilka gifter finns i Luossajärvis bottensediment? Gruvverksamhet och bangård har funnits längs stränderna i mer än 100 år. Vilka utsläpp har skett till sjön under den tiden? PCB-olja från läckande transformatorer? Antagligen vet ingen, och ingen kommer att undersöka saken eftersom miljögranskningen sköts av en medlem i LKABs styrelse. Man kan notera att Rautasälvens utlopp ligger uppströms Kirunas färskvattenintag. Alla gifter som transporteras i den nya kanalen hamnar i vårt dricksvatten.

Stålnackes Rolls

Glädjande nog börjar en del politiker i Kiruna ställa krav på att LKAB ska betala de merkostnader för kommunen som rivningen av staden medför. T.ex. skriver Lars Törnman i sitt veckobrev att
Därför måste det till ett skriftligt avtal där LKAB garanterar kommunens medborgare att de skall gå ekonomisk skadeslösa ur stadsomvandlingen.
Men även inom Socialdemokraterna hörs liknande röster. Jörgen Lövgren, ordförande i Tekniska verken, konstaterar att
...om skattebetalarna ska stå för alla kostnadshöjningar som den nyproduktion stadsflytten orsakar kommer ingen snart att ha råd att bo i Kiruna.
- Därför behöver vi föra upp frågorna till en högre nivå. Det var dags att sätta ned foten

Det här står i skarp kontrast till Kennet Stålnackes under lång tid förda kravlösa och underdåniga politik gentemot LKAB. Stålnacke kritiserar också anmärkningsvärt nog sin partikamrat offentligt i samma artikel:
- Jag tror att det är ett vågspel att gå ut med det budskapet. ... det är inte rimligt resonera på det sättet, säger han.
Han påpekar att LKAB hittills har visat god vilja i förhandlingarna och i avtalet om spillvattenanläggningen har gruvjätten visat att man är beredd att gå utöver det minerallagen kräver.
- Vi har fått en ny Rolls Royce i stället för vår kraschade Fiat. Kapitaltjänstkostnaden kompenserar med råge de högre driftskostnaderna, säger han.

Det är faktiskt en utmärkt liknelse. Har man en gammal Fiat och är ekonomisk så kör man tills den inte går att reparera längre. Man bestämmer själv när det är dags att byta bil. Sen byter man kanske till en Volvo eller Skoda. Man köper inte en Rolls Royce. Kostnaden för att försäkra och reparera en Rolls gör att det är en dålig affär.
Här pratar vi dessutom om avloppsledningar. Det märks knappast någon skillnad när man spolar.
Och vem skulle komma på iden att dra en avloppsledning över ett berg?
Påståendet att LKAB är beredd att gå utöver det minerallagen kräver är befängd. Lagen säger att uppkomna skador ska ersättas. Det innebär att kommunen kan kräva ersättning för ALLA merkostnader.

Uppdatering, 2 november: Ser även i Törnmans senaste veckobrev att han vill ställa krav på LKAB:
Det jag önskar de vore ännu duktigare i är deras samhällsansvar för Malmfälten. Tvivlar inte en sekund att de uppfyller exempelvis minerallagens innehåll vid påverkan av stadsbilden. Lilla problemet är att folkets önskan nog är större när alla upptäcker vad lagen egentligen skapar för förutsättningar i själva stadsomvandlingen. Därför är det oerhört viktigt att vi nu snabbt får igång en dialog med ägaren av bolaget om dess ansvar i stadsomvandlingen. Vi måste få trygghet i skriftliga avtal. Vi behöver centrala avtal som tydligt reglerar ansvarsområderna.

Vid nästa möte med Malmfältsdelegationen hoppas jag vi får reda upp begreppen. Nu måste vi gå från muntliga löften till skriftliga avtal. Kan förstå att det kan skapa lite gnissel hos potentaterna ifall sådana krav framställs. För regeringen idag är det bästa att det bara pratas och klappas varandra om ryggen så länge som möjligt. Men för Kiruna är det inte det. Det är bara att se på hur Malmberget behandlas. Förstår Tommy Nyströms frustration. Allt var bra och det målades upp fantastiska visioner tills själva flytten blev verklighet. Då försvann allt i ett bräde och kvar står besvikna Malmbergsbor. Vi får absolut inte hamna i samma situation som malmberget.

Det blir intressant att se vad Törnman kan göra i Malmfältsgruppen. Men eftersom deras möten är hemliga lär vi inte få veta det.

tisdag, oktober 07, 2008

LKAB säger nej till fastighetsägarkrav i stämning

Enligt artikel i Kuriren har LKAB nu svarat de 50 fastighetsägare som krävt ersättning för fastighetsskador, markvibrationer, buller och dammning. LKAB säger nej till alla krav. Det var kanske ingen högoddsare. LKAB verkar ha som strategi att med sina avsevärda resurser driva alla mål så långt det går. Och vilka enskilda har råd och ork att stå emot? Samhället lämnar sina medborgare helt utan hjälp och de fördrivs från sina hem. Tvekar man om att något sådant sker i Sverige år 2008 kan man läsa kommentarerna till ovanstående artikel:
Lämna Gällivare/Malmberget och flytta till annan ort som jag och min familj gör. Vi orkar inte lyssna på kommunalrådets vackra ord som bara är luftbubblor. Ingen, ingen, varken i kommunledning eller LKAB-ledning bryr sig det minsta om Malmbergets befolkning.

samt
Äntligen borde det stå helt klart för fastighetsägarna att det inte finns någon hjälp att få någonstans. Äntligen kan fastighetsägarna dra en suck av lättnad och börja packa för avflyttning från orten. Det kan inte finnas någon tvekan längre om att loppet är kört. Kommunen leds av lågutbildade kommunpolitiker som ofta är anställda eller före detta anställda i bolaget. Politikerna som drivs av en osund lojalitet med bolaget menar att malm måste fram. I princip betyder detta också att de som klagar måste ge vika och dra sig bakåt. Nu vet alla var skåpet ska stå. Sluta jamsa med bolaget. Skaffa ett liv. Flytta till andra platser.

När människor fördrivs från sina hem av ett vinstdrivande aktiebolag brukar det vara storm i svenska media. Om det sker i något annat land. Om det sker i Malmberget verkar ingen bry sig.

söndag, oktober 05, 2008

Rapport från Boverket

En första delredovisning av Boverkets malmfältsuppdrag har nu kommit. Jag tackar Alf Afferlund för tipset. Boverket fick alltså 2008-03-12 i uppdrag av Regeringen att följa och stödja utvecklingen avseende fysisk planering och byggande i Malmfältet.
Man säger i rapporten bl.a. att Det finns ett starkt behov av att en oberoende processledare har tillräckliga resurser och mandat för att samla alla aktörer och samordna processen mot ett gemensammt mål. samt att Det behövs bättre resurser för att behandla sakfrågor ... och man konstaterar öppet på sidan 2 att varken kommuner eller myndigheter har några resurser att hantera Malmfältsfrågorna.

Jag skulle trott att detta varit den första frågan, på det första mötet, med den hemliga Malmfältsgruppen: Att avsätta resurser för styrning, samt kommunalt och statligt merarbete för att hantera dessa frågor. Tydligen inte.

Frågestund

Mette Landfald, journaliststudent vid Södertörns högskola i Stockholm, var intresserad av denna blogg för sitt examensarbete, och ställde nedanstående frågor, med mina svar.

> 1. Hur länge har du bott i Kiruna?
Jag är född och uppvuxen i Kiruna. Efter 10 år av studier och arbete i Uppsala och Texas flyttade jag tillbaks, och har bott här i 10 år nu.

> 2. Varför startade du bloggen?
Jag tycker rivningen av Kiruna (icke-)planeras på ett skandalöst sätt. Varken Staten, LKAB eller Kommunen tar något ansvar. Eftersom jag p.g.a. jobb och barn har svårt att engagera mig på annat sätt tyckte jag att bloggformatet passar. Jag bodde dessutom i USA 2005 när jag startade den, så då var det helt omöjligt att engagera sig på annat sätt.

> 3. Till vem vänder den sig?
Till viss del är det ett sätt för mig själv att skriva av sig när man blir alltför upprörd över de tokigheter som sker.
Men jag hoppas givetvis att den kan påverka. Att medborgare i Malmfältet läser den och funderar. Även politiker.

> 4. Vilka reaktioner har du fått på den? Från vem?
Positiva reaktioner. Mest återkoppling från Malmbergsbor faktiskt.
Kanske för att skeendet är påtagligt där. Människor fördrivs från hus och hem.
I Kiruna är detta ännu en bit i framtiden.

> 5. Hur aktiv är du i övrigt i frågan om stadsomvandlingen?
Inte alls, förutom diskussioner med bekanta. Dels p.g.a. tidsbrist som jag nämnde ovan, dels för att etablerade politiker och partier otroligt nog inte verkar vara speciellt engagerade i frågorna.

> 6. Hur ser din relation till LKAB ut?
Jag har jobbat där ett tag för 20 år sedan. Det är väl den enda direkta relationen. Sen bor jag så klart i en stad som är knuten till och beroende av LKAB.
Vad jag tror att många inte insett är att LKAB numera är ett vinstdrivande aktiebolag, som vilket annat som helst. Det enda målet är att maximera vinsten för ägarna, som i det här fallet råkar vara staten.
Jag tror många lever kvar i föreställningen att LKAB bryr sig om Kiruna och Kirunaborna. Det var kanske så för 100 år sedan, när det fanns en disponent och staden byggdes, men numera är nog LKABs syn på Kiruna bara att det är en källa till arbetskraft.

> 7. Vad kan LKAB ha att vinna på det beroende som Kiruna har av gruvverksamheten?
Så fort krav ställs på LKAB hotar man med att lägga ner gruvan.
Det är dock ganska skrattretande nuförtiden.
Vem lägger ner en verksamhet som går med uppemot 10 miljarder i vinst?

> 8. Kan LKAB ha något att förlora på beroendet?
Nej, det är en idealisk situation för LKAB. Ingen ställer krav, så man kan minimera sina utgifter, maximera vinsten.

> 9. Vilka konkreta konsekvenser kan det här beroendet få i arbetet med stadsomvandlingen?
De facto står Kommunen med mössan i hand och ställer inga som helst krav på LKAB eller Staten.

> 10. Vilka är de största problemen i kommunens agerande kring arbetet med stadsomvandlingen i dag? Varför?
Det finns ingen oberoende information om rasutbredningen och gruvbrytningen.
Trots att Kommunfullmäktige beslutat om en oberoende utredning.
Det verkar som Kirunabor inte har samma rättigheter som andra svenskar.
Hade det här varit t.ex. Täby kommun hade det funnits hyllmeter med offentliga utredningar.
Nu får ett vinstdrivande aktiebolag bestämma en stads framtid, och det här är inte
Sudan eller Kongo, det är Sverige år 2008.

> 11. Hur bör kommunen förhålla sig till LKAB med tanke på beroendeförhållandet?
> Hur viktigt är det att hålla sig "på god fot" med LKAB?

Kommunen borde utnyttja sitt detaljplanemonopol (LKAB kan inte fortsätta bryta under staden utan att kommunen beslutar om en ny detaljplan).
Kommunen borde kräva generös ersättning till all drabbade kommunmedborgare, ersättning för alla kommunens merkostnader, samt anlita oberonde expertis för rådgivning.

> 12. Hur tycker du att öppenheten från kommunen gentemot Kirunaborna fungerar?
Buslut och diskussioner sker i något som kallas Malmfältsgruppen, där alla handlingar
är hemliga! En demokratisk härdsmälta där man utan skam ignorerar offentlighetsprincipen.
En hörnsten i vårt samhälle sedan 1766.
Sedan har man haft harmlösa "mingelkvällar" med politikerna.
Enligt mig bara ett sätt att undvika stormöten där obekväma åsikter kunnat komma fram.

> 13. I ditt mail nämner du problemen i Malmberget och att Kiruna kommer att
> ställas inför samma problem som man gör där i dag. Borde inte kommunen och
> LKAB ha "lärt sig av misstagen" för att förhindra att detta sker?

LKAB har nog inte ha gjort några misstag i Malmberget.
Man har minimerat utgifterna, helt i enlighet med ägarnas önskemål (Staten).
Kiruna kommun verkar inte lära sig något av Malmbergets tragiska exempel.
Vad man kan hoppas på är att Kirunas medborgare ser vad som händer i Malmberget och reagerar.

Uppdatering 2008-10-08: Ytterligare två frågor.
> Kan det inte vara befogat att hålla möten utan insyn med tanke på att
> stadsomvandlingen är något helt nytt för alla inblandade och sker under stark tidspress?

Det har jag svårt att se.
För det första är det ett grundlagsbrott eftersom vi har offentlighetsprincipen.
För det andra har man offentligt gått ut med att processen ska vara demokratisk och öppen.
För det tredje borde man vara intresserade av synpunkter från utomstående om man upplever frågorna som behandlas som svåra. Dessutom har jag svårt att se att Malmfältsgruppen åstadkommit speciellt mycket.
Man har t.ex. inte löst huvudfrågan: Vem ska betala?
T.ex. har varken kommuner eller myndigheter har några resurser att hantera Malmfältsfrågorna enligt en nyligen utkommen rapport från Boverket.
Se http://rasrisk.blogspot.com/2008/10/rapport-frn-boverket.html

> Kan det av samma anledning ha varit så att den oberoende utredningen lades
> till handlingarna för att den hade tagit för lång tid att genomföra?

Nej, kommunstyrelsen beslutade redan för tre år sedan att kräva en oberoende granskning.
Se http://rasrisk.blogspot.com/2005/09/oberoende-utredning.html
Det slutade med att LKAB fick i uppdrag att göra den "oberoende" granskningen...
Jag har svårt att se att tidsbrist hade någon del i detta. Även en grundlig utredning borde ha kunnat göras på ett år.

söndag, augusti 17, 2008

HärförarenLandshövdingen i Norrbottens län, Per-Ola Eriksson, har JO-anmälts för jäv av en person i Malmberget, eftersom han sitter i LKABs styrelse och samtidigt är högst ansvarig för länets miljötillsyn.
Hövdingen själv tar dock lätt på anmälan:
Allt är ju bara struntprat. Klart att det inte finns någon jäv-situation, allt som har med miljöfrågor att göra hamnar på länsstyrelsens miljöprövningsdelegation under ledning av chefsjuristen Patrik Haverman. Jag har inget att säga till om där, säger landshövdingen.

Om man som chef inte påverkar hur en underordnad utför sitt arbete missköter man då inte sitt jobb? Men det finns tydliga bevis för att hövdingen ljuger när han påstår att han inte har något att säga till om miljöfrågor, som en kommentar till Kurirenartikeln ovan påpekar. I Nordnytt den 18 april 2008 berättas att
Länsstyrelsen kommer inte att polisanmäla Ikea för att man började gräva inom strandskyddat område i Haparanda, innan kommunens detaljplan var kvar. Det har landshövding Per-Ola Eriksson beslutat.
Men två av hans medarbetare har en annan uppfattning.Det är byrådirektör Hans Överby och chefsjurist Patrik Havermann som anser att Ikea ska polisanmälas.
Ikea började gräva för en ny parkering inom det strandskyddade området innan Haparanda kommuns detaljplan för området var klar.
Landshövding Per-Ola Eriksson tycker att det var en "bagatellartad" förseelse.Hans beslut att inte polisanmäla Ikea innebär att ärendet för länsstyrelsens del är avslutat.¨
Hans Överby och Patrik Havermann håller inte med landshövdingen.
"Då jag inte anser att den aktuella gärningen är att se som bagatellartad anser jag att en polisanmälan ska göras" skriver Patrik Havermann.

Ett direkt bevis på att hövdingen detaljstyr i miljöfrågor. Det ska bli intressant att se vad JO säger om anmälan. Frågan är om inte hans engangemang i LKAB även är ett mutbrott eftersom han antagligen får ersättning för sitt styrelseuppdrag.

Det här är dock inte första gången Landshövdingen är i klammeri med rättvisan. Som Styrelseordförande i Längmanska företagarfonden ansvarade han för att 10 miljoner förskingrades i samband med Obolskandalen.
Då bröt han mot Stiftelselagen, 2 kap. §4, som kräver att att "stiftelsens förmögenhet ... är placerad på ett godtagbart sätt." En placering i Obol kan rimligen inte vara "ett godtagbart sätt." Erik Johan Längman vänder sig nog i graven.
Vem granskar då att Stiftelselagen följs? Jo, Länsstyrelsen. Tydligen överläts dock detta fall till Länsstyrelsen i Västerbotten, som vad jag vet inte företagit några åtgärder.

Onekligen en märklig meritlista för Konungens befallningshavare - regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet...

PS. Tack till den läsare som skickade mig bilden ovan. DS

Uppdatering 2011-06-15: Nu uppmärksammas äntligen PO av riksmedia. SR Ekot tar upp hans behandling av strandskyddet.

lördag, juli 19, 2008

LKAB och Minerallagen

Alf Afferlund skriver:
Den stora bluffen!

Statliga gruvbolaget LKAB har hävdat att de har rätt till tvångsinlösen av bostadsfastigheter med tillhörande nödvändig samhällsanläggningar.

Gruvbolaget har angett minerallagen som grund för tvångsinlösen av Elevhemsområdet i Malmberget. Minerallagen anger uttryckligen att en markanvisning ej kan ske av bostadsfastigheter med samhällig infrastruktur. 9 kap 2 § sista stycket (hänvisning till 3 kap 6-7 §).

Grundlagen är dessutom överordnad minerallagen där grundlagen ( kungörelse 1974:152) anger särskilt skyddet av bostad (hem) i 1 kap 2 § andra stycket. Därtill anger grundlagen skydd för egendom i 2 kap § 18. Paragraf 23 i kap 2 anger även att om någon Svensk lag strider mot Europakonvektionen är denna lag ogiltig. Även EG rättens egendoms skydd är överordnad Svensk lag.

Hela framställan om tvångsinlösen av gruvbolag saknar rättslig grund och är en bluff. För att förstärka framställan, bluffen, har LKAB upprättad en funktion som kallas gruvrätt. Ett ekonomiskt särintresse som LKAB är har inga befogenheter att utöva rättsliga tvingande åtgärder som funktionen ger sken av.

Att LKAB har en helt egen tolkning av Minerallagen är ingen nyhet. Tyvärr verkar tjänstemän och politiker vid kommunerna tro på deras tolkning.

tisdag, juli 15, 2008

Viscaria ligger i Nordväst


Sannolikheten att Viscariagruvan startas igen är väldigt stor säger företaget Avalon Minerals Viscaria AB:s svenske koordinator Olle Karlsson.
Om det tidigare fanns anledning att kritisera beslutet att bygga en ny stad i Nordväst p.g.a. industriområde, damm, sjötömmning, järnväg och delning av staden, måste det här vara dödsstöten för plaeringen. Titta bara på kartan ovan. Områdena numrerade 11, 12 och 49 anger Dodge Phelps undersökningstillstånd. Den nya staden blir instängd mellan ett dammande bullrande industriområde med en tömd sjö, och en koppargruva.
Hur lång tid tar det innan kommunpolitikerna medger att det är ett ohållbart alternativ? Att politiker inte förutsåg en öppning av Viscaria kan vara förståeligt, men att LKAB inte informerade om denna överhängande risk visar att man förleder politikerna och bara vinstmaximerar. Det enda viktiga för LKAB är att folk bygger på garanterat sprickfritt område så att man slipper ersättningskrav. Om folk får en usel boendemiljö bryr man sig inte om.
När ska kommunalpolitikerna förstå att man måste anlita oberoende experter? Det skulle snabbt betala igen sig genom att man slipper onödiga utgifter och kan driva en kompetent linje gentemot LKAB, där man ställer krav på ersättning för merkostnader.

onsdag, juli 02, 2008

Gruvstadsparkerna - uppdatering


En uppmärksam läsare noterade att jag använt fel bild i inlägget om Gruvstadsparkerna, och skickade mig den korrekta.

söndag, juni 29, 2008

Tre insändare

En märklig insändare publicerades i torsdagens NSD, Vi är ense om tagen - gruvan vårt gemensamma barn, där Tommy Nyström, Gällivares Kommunalråd, försvarar Gruvstadsparkerna och LKABs helsidesannons som han medverkade i. Något jag tidigare kritiserat. Insändaren är märklig eftersom Nyström verkar gå i svarsmål, men det är inte svar på någon tidigare insändare. Han skriver att
Elaka tungor talar ibland om att kommunen är på väg att "sälja ut" Malmberget. Det är närmast skrattretande och bara ett bevis på att man inte intresserat sig för att ta reda på fakta.
Fakta är att människor lider ekonomisk skada av LKABs verksamhet. Det är knappast skrattretande.

Nyström får dock svar omgående i två utmärkta insändare i lördagens NSD. Alf Afferlund: Amatörmässigt, Nyström och Bengt Anderman: Kommunalrådet ska inte vara företagets talesman.

Afferlund konstaterar bl.a. att kommunledningen gynnar gruvbolaget med min och andras privata egendomar.

Anderman frågar Nyström:
Har du tänkt att göra samma misstag som med Elevhemsområdet: att upphäva detaljplanen innan uppgörelser och kontrakt är skrivna mellan fastighetsägare och LKAB/FAB?

tisdag, juni 17, 2008

Gruvstadsparkerna


I lördagens NSD fanns en uppseendeväckande annons från LKAB som är utformad som en tidning med titeln LKAB framtid. En rubrik utropar att det är Grönt för Gruvstadsparkerna och en bild visar tre leende personer som skakar hand - Kommunalråden i Kiruna och Gällivare samt LKABs VD. Innan jag ens börjat läsa annonstexten reagerar jag på att folkvalda ställer upp på annonser för ett vinstdrivande aktiebolag. Ska inte Kommunalråd företräda medborgarna som valt dem, istället för att gå i ett aktiebolags ledband?

Börjar man sedan läsa annonsen framgår det i all sin tydlighet vilken skandal det är. Om ämnet inte var så allvarligt skulle det vara komiskt. Bl.a. säger Kenneth Stålnacke att
Avgränsningen mellan Gruvstadsparken och LKAB kan bli en attraktion i sig ... ett mervärde som alla människor kan besöka och ha glädje av.
Det är säkert så Malmbergsborna känner för gropen.


Vad som håller på att hända är att Kiruna kommun leende skänker bort det enda förhandlingsvapnet man har gentemot LKAB. Makten över Detaljplanen. I stället för att ställa krav på att kommun och medborgare skall hållas ekonomiskt skadelösa från påverkan av gruvbrytning så går man med på att bilda Gruvstadsparker utan några förbindelser från LKAB (förutom att man ska plantera några träd).

Gruvstadsparker förresten, tala om att leka med ord. I Malmberget kallas Gruvstadsparken för gropen. Mönstret går igen. För inte så länge sen pratades det om inglasade dagbrott med tropiska bad. Nu talas det om parker med strövområden. Fria fantasier helt utan verklighetsförankring. Guld och gröna skogar lovas, men i slutändan kommer det att handla om ny infrastruktur som kommer att ruinera kommunen, hyresgäster som får sin hyra fördubblad, samt villaägare som fördrivs från sina hem utan skälig ersättning.

måndag, juni 02, 2008

Europadomstolen

Har ett gruvbolag rätt att ta ett samhälle i anspråk för gruvdrift utan att ersätta drabbade villaägare ekonomiskt? Frågan ska avgöras i Europadomstolen.
- Mitt hus blev värdelöst. Jag vill inte ge bort min egendom för att ett gruvbolag ska slå vinstekord, säger Alf Afferlund.


Finns det någon grund för prövningen i Europadomstolen? Läser man Europakonventionen står det att

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv,
sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än
med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är
nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna
säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av
oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till
skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Man har alltså rätt till skydd av sitt hem enligt §1. Enligt §2 skulle Svenska Staten kunna hävda att man har stöd av lag och att det är nödvändigt med hänsyn till landets ekonomiska välstånd att ingripa i denna rättighet. Jag anser att inget av dessa två argument håller. Minerallagen slår fast att skada som uppkommer p.g.a. gruvbrytning ska ersättas. Något som ej görs. Att försöka hävda att skador inte ersätts eftersom det skulle hota landets ekonomiska välstånd är befängt.

onsdag, mars 26, 2008

En studie i inkompetens

Det visar sig att badhuset måste repareras för tiotals miljoner eftersom den yttre armeringen kring bassängen är i det närmaste söndervittrad på grund av år av läckage, som i sin tur är resultatet av bristande underhåll.


Tidigare har man I samband med eventuell gruvbrytning i Svappavaara kunnat läsa om Ralph Erskines hus Ormen långe att
Vi har tittat på lägenheterna i en trappuppgång och bedömer det som ett alternativ. Resten av huset betraktar vi som omöjlig att återställa, säger Ulf Nygren, marknadsansvarig vid Kirunabostäder.
Här har vi alltså ett vackert (antagligen K-märkt) hus som Kirunabostäder låtit förfalla till den milda grad att endast rivning återstår.
Ett unikt hus.

En lång tragisk historia är också hur höghusen på Terassen fått förfalla
så att endast rivning återstår som alternativ. Även dessa hus är unika. Höghus på ett fjäll finns nog inte på någon annan plats i Sverige.

Vad har då dessa tre hus gemensamt? Jo, det kommunala bolaget Kirunabostäder har skött om husen på detta exemplariska sätt.

Det här är upprörande på många plan. Framförallt är det ett enormt resursslöseri där minst 100 miljoner av kommuninnevånarnas pengar kastats bort. Sen sänder det knappast positiva signaler att ha centralt belägna hus som står och förfaller. Jag har svårt att påminna mig ha sett det någon annan stans, förutom i Kazakstan.

Vad har då hänt med de personer som till den grad misskött sina jobb att deras arbetsgivare förlorat 100 miljoner? Jag vet inte, men jag förmodar att ingenting hänt. Tyvärr verkar en del inom den kommunala verksamheten arbeta enligt principen att gör man ingenting så kan man inte göra fel. I det här fallet med katastrofala konsekvenser. Jag skulle tro att ett privat företag polisanmält och sedan sparkat dessa personer för länge sen, eller gått i konkurs.

Vad har då detta med Kirunas rivning att göra?
Jag tycker att det är ett tragiskt exempel på den inkompetens som tyvärr verkar finns inom den kommunala verksamheten. Det skrämmande är att det här är samma människor som ska riva Kiruna och sedan bygga någonting nytt. Om man inte ens kan ta hand om befintliga hus, hur ska man då klara av sådana projekt?

Uppdatering 2008-07-14: Det visar sig att Kirunas kommuns fastighetsbolag, KBAB stoppar allt underhåll av kommunensfastigheter, pengarna räcker inte till.
Beslutet berör inte KBABs lägenheter, men samtliga kommunalafastigheter som til exempel skolor, dagis, sporthallar och stadshuset. Kirunabostäder har i uppdrag att sköta kommunens fastigheter som är totalt 240 000 kvadratmter.

Om man lyckats förstöra hus tidigare, när man bedrev underhåll, hur ska det då bli när man helt slutar med underhåll? Våra pengar kastas bort.

LKAB vägrar betala samebyar

Lokal och riksradion rapporterar att LKAB vägrar betala samebyar för de merkostnader de haft p.g.a. Kirunas rivning.
Först försökte dom hos Regeringen men fick även där nej. Det är positivt att någon står på sig och kräver att LKAB gör rätt för sig. Hoppas att samebyarna stämmer LKAB. Minerallagen 7 kap. 2§ är glasklar: "Skada som föranleds av att bearbetningskoncession har beviljats skall ersättas av koncessionshavaren."
Tänk om även Kiruna kommun kunde visa lite ryggrad och kräva att LKAB ersätter dom för alla merkostnader stadsrivningen för med sig. Som det är nu står man med mössan i hand och är glad för varje slant man får av LKAB, trots att merkostnaderna för kommunen redan nu uppgår till mångmiljonbelopp. Tydligen är t.ex. den nya dragningen av avloppsledningen tiotals miljoner dyrare än vad LKAB betalar.

Utan gruvan skulle Kiruna inte finnas

Signaturen Blod lämnade en kommentar till mitt inlägg Lundin Mining:

Fast visst är det väl så att människorna i Kiruna får ta del av den välfärd och pengar malmen ger.

Det lär däremot inte befolkningen i Sudan och Kongo-Kinshasa få av Lundin företagen.

Det är väl till och med tack vare malmen Kiruna finns, och en flytt av staden är väl det pris man i Kiruna får betala för att överhuvudtaget finnas till.


Tack för din kommentar. Om vi börjar med din avslutning. Jag har aldrig förstått varför en del säger saker som att "Det är väl till och med tack vare malmen Kiruna finns". Visst, ingen skulle byggt en stad på kalfjället om där inte fanns malm, det är självklart. Men det verkar inte vara det man menar, utan det verkar snarare vara så att man anser att boende i gruvsamhällen saknar de rättigheter som är självklara för boende i andra delar av sverige, såsom skydd av privat egendom, fastigheter och en dräglig boendemiljö.
Du förtsätter med att "...en flytt av staden är väl det pris man i Kiruna får betala för att överhuvudtaget finnas till". Jag har tidigare sagt att om rivningen av Kiruna är tvunget för att gruvan ska kunna fortsätta drivas så kan jag godta det. Vad jag inte är övertygad om är att Kiruna verkligen behöver rivas. Det är någonting som påstås av ett vinstdrivande aktiebolag, helt utan demokratisk insyn. DET är problemet enligt min mening.

Till sist något om ditt första påstående, att "...människorna i Kiruna får ta del av den välfärd och pengar malmen ger. Det lär däremot inte befolkningen i Sudan och Kongo-Kinshasa få av Lundin företagen."
Visst, LKABs vinster går in i stadskassan. Min liknelse gick ut på att i Afrika och i Malmberget behandlas människor illa av vinstdrivande aktiebolag. I bägge fallen ersätter företagen inte de skador som de förorsakar.

onsdag, februari 20, 2008

Lundin Mining

Jag har tidigare jämfört Lundin Oils behandling av Sudans befolkning med vad som händer i Malmberget. Som av en händelse tog radions Ekot upp den tråden på tisdag när man rapporterar att Lundin Mining får hård kritik för sin gruvverksamhet i Kongo-Kinshasa.
–Det är en ganska upprörande situation, att man har flyttat på människor men att de nya husen inte har varit klara. Den jordbruksmark man ska få i ersättning i stället är inte i skick med vad den gamla skulle ha varit.
– Människor blir av med sina hus och får bo under presenningar. Skulle man jämföra det med LKAB:s flytt av Kiruna så skulle det vara en skandal av formidabla mått, säger Joakim Wohlfeil, handläggare på Diakonia.
Det tragikomiska är att detta händer i Malmberget, och kommer att hända i Kiruna, förutom möjligen delen att bo under presenningar...
Människor är fångar i osäljbara hus. Hus spricker. Barn kan inte sova om nätterna. Privatpersoner kämpar i rättssalen mot LKAB.

Uppdatering 21 februari: Se även Norrbottens-Kurirens och NSDs artiklar om Villaägarföreningens möte i Malmberget.

Uppdatering 25 mars: Ytterligare ett exempel på att medierna upprörs över att gruvbolag i Afrika behandlar lokalbefolkning illa, men struntar i vad som händer i Malmberget, är radiorapporteringen om att Företag anklagas för brott mot FN-regler

lördag, februari 16, 2008

Var vill du att Kirunas framtida centrum skall placeras?


Kirunapartiet gick ut med en helsidesannons i Annonsbladet och efterfrågade folks åsikter om var centrum skall placeras. I NSD skrivs att
Det socialdemokratiska kommunalrådet Kenneth Stålnacke kallar kirunapartiets omröstning för desperat.
- Det finns ett kommunfullmäktigebeslut och vi har haft tidernas bredaste samrådsförfarande med kirunaborna i sann demokratisk anda. Att vi inte haft en dialog är bara nys, säger han.

Vad spelar det för roll om det finns en dialog om alla beslut tas utan hänsyn till den? Om jag minns rätt så gick Kenneth ut med nordvästalternativet så snart valresultatet var klart, trots att han sagt att det inte skulle vara en valfråga. Det var det inte heller, och efter valet behövde man inte längre låtsas att en dialog pågick. En dialog som förresten verkar bestå av mingelkvällar. Antagligen är man rädd för öppna diskussioner vid stormöten eftersom obekväma åsikter kan komma fram.
Att Kirunapartiet tar upp frågan på nytt är naturligt eftersom man reserverade sig mot det ursprungliga beslutet och det nu visar sig att sjön kommer att försvinna, samt att järnvägen kommer att gå mitt i allt. Vilken underbar placering av en ny stad: Utsikt, damm och buller från norra europas största industriområde.
- Vi har satt ner foten, man måste visa en politisk fast övertygelse. Det sänder ut dåliga signaler om vi inte vet vad vi vill, säger Stålnacke.
Stålnackes egna fasta övertygelse visade sig tydligt när han vid sittande bord övergav kravet på tunnel genom Luossavaara, ett krav som han tidigare sagt inte var förhandlingsbart.

tisdag, februari 12, 2008

Haveriutredning

Det talas om en haveriutredning för att få klarhet i orsakerna till dödsolyckan i gruvan. Vem kan då tänkas hålla i en sådan utredning?
Jo, LKAB! Att LKAB har interna utredningar av hur detta kunde hända är förhoppningsvis självklart, men att kalla det för en haveriutredning är knappast korrekt. Vi kan jämföra med flyget. Om ett SAS-plan kraschar så sker säkerligen en intern utredning inom företaget, men sen tillsätts även en haverikommision som OBEROENDE utreder orsaken till olyckan och vad som behöver åtgärdas i framtiden. Enligt Kirunamodellen skulle dock SAS själv kunna utreda flygolyckor. Jag skulle då inte vilja flyga om det var på det viset.

Det här är tyvärr ett återkommande tema, att LKAB utreder sig själv. Den demokratiskt beslutade OBEROENDE utredningen fick till exempel LKAB hand om, applåderade av Näringsminister och Kommunalråd.

Visserligen har Polisen och Arbetsmiljöverket utredningar om dödsolyckan, men de undersöker antagligen förloppet på detaljnivå. Ingen undersöker den stora bilden. Hur man bryter, och var man bryter. Förutom LKAB då. Som jag sagt tidigare är det skrämmande att några ingenjörer i ett vinstdrivande aktiebolag får bestämma en stads framtid, och säkerheten för gruvarbetarna, helt utan insyn och kontroll. Jag säger inte att dessa ingenjörer medvetet gör fel, men alla som sysslat med tekniska projekt vet att fel begås, frågan är vilka rutiner man har för att komma tillrätta med felen.
Det är därför OBEROENDE tillsyn behövs i så här viktiga frågor.

torsdag, februari 07, 2008

Malmbergsbornas kamp mot LKAB fortsätter

Lite i skymundan av rasen i Kirunagruvan så fortsätter Malmbergsbornas kamp mot LKAB, som vill upphäva nuvarande vibrationsvillkor. Ett citat från en villaägare säger allt:
Kan det verkligen vara lagstiftarens mening att jag och andra privatpersoner i Malmberget utan kompensation ska förlora såväl boendevärdet som marknadsvärdet av våra hem till förmån för att ett vinstdrivande aktiebolag ska kunna höja vinsten från nuvarande sju miljarder om året?
Det är en skandal att enskilda människor i Sverige år 2008 måste kämpa för hus och hem. Jag hoppas att Malmbergsborna följer upp att detta strider mot Europakonventionen, som hävdar allas rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

söndag, februari 03, 2008

Dödsraset i gruvan (2)

Signaturen a.a. konstaterar på Kirunapartiets diskussionsforum att
Raset var på 2.38 i magnitud enligt Norsar så det är ett stort område som har satt sig. Möjligen med sprickbildning upp till dagen. Vad tror ni händer med bl.a. sjön när en sådan spricka når den.

Det var mycket riktigt ett stort skalv. Enligt SNSN var magnituden t.o.m. 2.91, se bilden nedan.
Skalvet den 2 februari
Tiden anges till 18:58:06. Jag antar att det är UT eftersom tidningarna anger att raset skedde vid 20-tiden, vilket i så fall stämmer. En magnitud på nästan 3 svarar energimässigt mot 30 ton sprängämne. Så det var ingen liten skakning, och SNSN borde ha bra koll eftersom de har en mätstation i Kurravaara. Tyvärr lades deras station vid Institutet för rymdfysik ner för några år sedan. Enligt vad jag hörde förra året från Reynir Böðvarsson (ansvarig för SNSN) hade han varit i kontakt med LKAB och föreslagit samarbete och studier av jordbävningarna i gruvan. LKAB var ointresserade av det.
Hörde förresten ett bra inslag i sena Rapport i går kväll med nämnde Böðvarsson där han påpekade (om jag minns rätt) att LKAB är ett vinstdrivande aktiebolag, och samhället kanske borde undersöka brytningsmetoder m.m.

Dödsraset i gruvan

Nu tog turen slut och en person dog i ett ras i gruvan.
Det här är bara ett symptom på ett fundamentalt problem: Extern kontroll av LKAB saknas.
Effekten är att säkerhet och miljö offras för att maximera vinsten.
Tragiskt nog hade kommunen och staten för länge sedan en möjlighet att åtgärda detta.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-09-05
att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att av Malmfältsgruppen begära en statligt finansierad oberoende utredning av sprickbildningens utveckling och spridning i Kiruna.

En sådan oberoende utredning hade kunnat utvärdera om man kan bryta på annat sätt, på annan plats eller i annan takt, och till vilken kostnad. Det kan sen ligga till grund för politiska beslut om hur gruvdriften ska bedrivas, med hänsyn till riskerna för gruvarbetarna och staden.
Ansvaret vilar nu tungt på kommunledningen att man vägrade genomföra detta demokratiskt fattade beslut.

Läs även andra bloggares åsikter om ,