måndag, augusti 14, 2006

Törs man fråga...

Kommunstyrelsen beslutade 2005-09-05
att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att av Malmfältsgruppen begära en statligt finansierad oberoende utredning av sprickbildningens utveckling och spridning i Kiruna.
Har kommunstyrelsens presidium begärt det?
Vad var svaret?

Viktiga frågor inför valet.

Malmfältsgruppen


Vårt Kommunalråd har alltid hävdat att Kirunas medborgare ska vara delaktiga i rivningen av Kiruna. Om man skrapar på ytan visar sig det dock vara en fasad. Jag har en längre tid varit nyfiken på vad som sades under Malmfältsgruppens möte i september 2005. Därför skrev jag till Näringsdepartementet och frågade efter protokoll och övriga handlingar från mötet. Jag fick avslag med motiveringen att det inte finns några allmänna handlingar från mötet.

Jag ser två alternativ:
  1. Det finns inga handlingar från mötet. I så fall är hela gruppen inkompetent som håller ett så viktigt möte utan att dokumentera det.
  2. Handlingarna är inte allmänna. I så fall ska det vara ett beslut att de är sekretessbelagda. Det finns inte vad jag vet.
Här ser man vad öppenheten och delaktigheten är värd. Man håller hemliga möten inom Malmfältsgruppen och beslutar om stadens framtid. Vad tycker ni om det?

PS. Medlemar i Malmfältsgruppen är
Näringsministern
Kommunalrådet Kenneth Stålnacke, Kiruna kommun
Kommunalrådet Tommy Nyström, Gällivare kommun
Direktör Martin Ivert. LKAB
Länsrådet Håkan Spett, Länsstyrelsen i Norrbotten
Chefen för banförvaltningen Hans Öhman, Banverket
Vägdirektör Lena Dahlgren, Vägverket region Norr
Bergmästare Jan-Olof Hedström, Bergsstaten

Fackliga företrädare vid LKAB:
Tomas Nilsson, Metalls avd 604, Malmberget
Bertil Thornberg, Metalls avd 612 Kiruna
Karl Wikström, PTK

Statssekreterare Gun Eriksson, Statsrådsberedningen
Statssekreterare Mårten Lilja, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet
Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, Näringsdepartementet
Pol.sakkunnig Lars Jönsson, Näringsdepartementet
Ämnesrådet Ann-Christin Cederlund, Näringsdepartementet
DS