fredag, mars 04, 2011

Mer om hyror

I fredagens NSD skrivs om situationen med fördubblade hyror för människor som fördrivs från sina hem av Kiruna kommuns detaljplaneändring (artiklarna finns ej i nätupplagan av NSD).
Uttalanden från Kommunalrådet m.fl. går ut på att ingen kan kompensera hyresgästerna. Man talar om att Kommunen inte får subventionera hyror. Hur man nu kan komma på den befängda iden att Kirunaborna med sina skattepengar ska betala skador som orsakats av ett företag som gör mångmiljardvinster. Återigen visar man att man inte klarar av att ställa krav på LKAB och att det blir Kirunaborna som får lida av det.

Jag tror nämligen inte att det är något problem att ersätta hyresgästerna. Enligt Minerallagen 7 kap. 2§: Skada som föranleds av att bearbetningskoncession har beviljats skall ersättas av koncessionshavaren.. Skadan här är att hus blir obeboeliga. Alltså ska husägaren ersättas. I det här fallet FAB. Nya hus kan byggas av LKAB och överlåtas till FAB. Sedan kan FAB hyra ut lägenheterna till samma låga hyror som tidigare. Nybyggnationen har ju bekostats av LKAB. Det här har ju redan gjorts i Malmberget. Några villaägere har fått nya hus av LKAB. Det här är samma situation, enda skillnaden är att det är ett företag, FAB, som ersätts.
Precis det här borde igått i avtalet med LKAB som kommunen skrev på, men man försatt den unika chansen p.g.a. inkompetens.