onsdag, oktober 17, 2007

Rasprognoser

Tidigare markprognoser från LKAB har spruckit. Nya mätningar visar att stadshuset kanske ska flyttas tidigare än beräknat.Vägverket kanske måste dra om E 10:an något år tidigare.
Det har att göra med att vi bryter snabbare än vad vi har gjort tidigare, områden som påverkas av rörelsen har blivit större.
Christina Dahner, sektionschef inom bergmekanik vid LKAB
Tar man ut mer malm sprider sig sprickorna snabbare. Jag har tidigare noterat att det helt saknas diskussion om detta. Nu är det upp till LKAB att girigt bryta så mycket man kan. Brytningstakten borde istället vara en politisk fråga eftersom det direkt påverkar människors framtid.

Det är inte bara framtida rörelser i berget som LKAB har dålig kontroll på, ett stort ras inträffade i Kirunagruvan vilket medförde att Produktionen låg nere nästan en vecka.
Mycket oroväckande det som skedde i onsdags när omkring 150 kubikmeter berg rasade på 1 045-metersnivån i Kiirunavaaragruvan. Tur att ingen arbetare kom till skada. Kanske är det så att de farhågor om att gruvan kan kollapsa, som Ove Stephansson varnat för i inslaget "Rädsla på djupet" i Uppdrag granskning , kan besanna sig fortare än vad någon anat.
Kommentar av Ola Jordán
Den officiella kommentaren var att
Vi försöker öka tonnaget i den norra delen av spårnivån, men klarar inte att ta igen hela bortfallet
Monica Quinteiro, gruvchef vid LKAB.
Notera att ingenting nämns om de risker som gruvarbetarna utsattes för, bara de ekonomiska konsekvenserna. Raset uppmärksammas även av Lars Törnman i hans veckobrev nr 40

Nyligen hölls ett seminarium för bergsborrare i Malmberget och en fråga som togs upp var Varför sker så stora sättningar i bergen i Malmberget och Kiruna? En intressant kommentar från Björn Möller, Fmgeo, är: Ingen sa att Tuvekatastrofen skulle hända, olika saker kan hända och metoderna för mätning är väldigt grova.

tisdag, oktober 16, 2007

Miljödomstolen i Malmberget

Det sades mycket intressant vid miljödomstolen i Malmberget. Några citat:
I sin slutplädering nämnde de inte med ett enda ord människorna som bor i samhället. Man pratade om de ekonomiska vinsterna, om utökning och vad det ena och andra kostade och det är det här som är den stora problemtiken för oss. Man har under denna tid inte fört en enda dialog med människorna. Just den attityden att man inte med ett enda ord talade om att man ska ta hänssyn till folket i samhället är det värsta
Göte Henriksson, Malmbergets s-förening

Vi har uppfattat det som så att bolaget mer eller mindre kategoriskt säger nej till i stort sett allt som de boende vill ha, sak samma om det kostar mycket eller litet. ... Han anser att det är besvärande för svenska staten att LKAB som statligt bolag uppvisar ett "sådant bristfälligt hänsynstagande såvitt avser de boendes hälsa, välbefinnande och egendom." ... Såvitt jag förstår är det enda som hägrar för LKAB, maximala statliga vinster till varje pris, med minsta möjliga beaktande av de boendes hälsa och egendom ... får bolaget fortsätta utan tillräcklig miljöhänsyn, riskerar det att bli en till stora delar folktom spökstad.
Ulf Stenberg chefsjurist för Villaägarnas Riksförbund

Uttalandet av Villaägarnas chefsjurist träffar mitt i prick. LKABs är ett vinstdrivande aktiebolag vars enda mål är att generera maximal vinst åt ägarna. Det är något man måste ha klart för sig när man ser vad som händer i Malmberget, och vad som kommer att hända i Kiruna. Behandlingen av boende i Malmberget är en skam för Sverige. Hade detta hänt i södra Sverige skulle det vara en stor skandal. Det skulle det även vara om det hände i något land i Afrika. Men att det pågår i Malmberget väcker tydligen ingen opinion.