tisdag, november 20, 2012

E10

Trafikverket tar in synpunkter på nya E10.  Nedan är mina synpunkter.
 
Synpunkter på Arbetsplan för E10. TRV 2012/16929
 
Jag finner Arbetsplanen helt oacceptabel eftersom den går rakt igenom Kirunas stadsnära friluftsområde.
Konsekvenserna blir följande.
  • Vägen kommer att förstöra skidspåren i området, bl.a. det spår där Världscupen arrangerats. Ett unikt spår eftersom det inte finns många banor som är godkända för Världscuptävlingar. Inga broar eller underfarter kan ändra på detta eftersom vägen skulle korsa spåret på så många ställen.
  • Vägen blir en stor barriär för alla Kirunabor som vill bege sig ut i naturen, oavsett årstid. I nuläget går man direkt från staden in i en fjällmiljö. Med en väg försvinner det. Tillsammans med den föreslagna dragningen av den instängslade vägen 870 kommer Kiruna att vara en inringad stad. En triangel av två vägar och ett rasområde omger staden.
En anledning att bo i denna nordliga stad är naturen, med vilken man även marknadsför staden.  Med den föreslagna dragningen av E10 blir Kiruna en mindre attraktiv stad för såväl invånare som besökare.

Inte bara den i arbetsplanen föreslagna dragningen av E10 är oacceptabel. Hur man än drar en väg i den beslutade vägkorridoren kommer man att förstöra skidspår och skapa en barriär för friluftslivet. Beslutet om vägkorridor är dessutom fattat på felaktigt underlag, vilket är ytterligare en anledning att beslutet om vägkorridor måste omprövas. När vägkorridoren beslutades låg det planerade nya centrum i nordväst, nu ligger det planerade ny centrum i öst. Detta gör att en ny utredning av vägkorridor måste göras. En utredning där staden låg på fel ställe kan helt enkelt inte användas som grund för en vägkorridor.

Ett antal alternativa vägkorridorer finns. För att nämna två, 1) Följ nya 870 och sedan nya järnvägen bakom gruvan. 2) En redan existerande väg. Följ vägen mot Kurravara, gå i rät vinkel mot Nukkutus efter grusvägen, och gå sedan efter den gamla truckvägen bakom gruvan till nuvarande E10.
fredag, november 09, 2012

Gruvhot i KirunafjällenKarta från Hannans Reward Ltd (tidigare Scandinavian Resources).

En bra artikel och disskusion på utsidan.se om planerna på gruvbrytning.  Man kan mycket riktigt fråga sig varför utländska bolag ska få prospektera och öppna nya gruvor helt hejdlöst.  I Kirunaområdet kan det i alla fall inte handla om arbetstillfällen.  Arbetslösheten är väldigt liten och det finns inte ens bostäder åt de som redan bor här.  Däremot förstör nya gruvor friluftsområdena kring Kiruna.  Dessutom kan man se brytningsplanerna som stöld från framtida generationer.