fredag, april 19, 2013

Kravlös Kommun

Återigen visar Kiruna kommun att man helt saknar förmågan att ställa krav på LKAB.  Inomhushallen för fotboll, som redan dragits i långbänk, kommer inte att byggas vid Lombia.  Anledningen är att Kommunen hört att LKAB i så fall skulle överklaga detaljplanen. 
Ett annat exempel nyligen är nya dragningen av E10.  LKAB har bestämt att den ska dras rakt genom det nya centrum, och sedan rakt igenom vårt friluftsområde. 
Vi lever i en kommun som styrs av ett vinstdrivande aktiebolag, inte av folkvalda politiker.