tisdag, augusti 14, 2007

Brytningstakten ökar

LKAB ska öka brytningstakten från 23 till 30 miljoner ton per år 2008. En ökning med nästan en tredjedel. Det innebär rimligtvis att man ökar hastigheten på sprickspridningen med en tredjedel. Varför diskuteras inte detta? Brytningstakten påverkar ju direkt hur snabbt staden måste rivas. Dessutom förkortar det gruvans livslängd - hur länge LKAB kan verka i Kiruna. Det är rovdrift att girigt ta upp så mycket malm det bara går, utan att bry sig om konsekvenserna. Människor fördrivs från sina hem tidigare. Gruvan kommer att tvinga stängas tidigare. Vad jag vet så fanns det tidigare under 1900-talet en tanke om att hushålla med den ändliga resursen järnmalm, och det var t.o.m. riksdagen som beslutade hur stort uttaget skulle vara. Men man ska inte bli förvånad. LKAB är ett vinstdrivande aktiebolag vars enda mål är att maximera ägarens vinst. Ställs inga krav från stat eller kommun kommer rovdriften att öka så länge malmpriserna är så höga.

Ful-el

Jag skrev tidigare om dragningen av elledningarna bakom Luossavaara. Hemkommen efter semestern kan man nu beskåda omfattningen av alla nya ledningar kring staden. Det förfular verkligen. Det verkar som att man dragit räta linjer på kartan helt utan hänsyn till natur, bebyggelse och tidigare anläggningar. Det börjar redan vid södra infarten längs E10an. Det har väl aldrig varit vackert att mötas av ett industriområde, och nu får man även beskåda en snårskog av elledningar kors och tvärs. Tyvärr är det här nog ett första tecken på hur rivningen av Kiruna kommer att skötas. Alla inblandade aktörer kommer att välja billigast tänkbara lösning. I det här fallet kortast möjliga elledningar, d.v.s. räta linjer. Det är den naturliga konsekvensen av att kommunen inte ställer krav, och att grundfrågan inte har lösts: Vem ska betala?