lördag, maj 05, 2007

Kraftledningsgator på Luossavaara


Jag var ute och åkte skidor till Ednavaara tidigare i vinter, och blev förvånad när jag såg att det huggits upp en spikrak gata genom fjällbjörkskogen väster om vindkraftverken. Först tänkte jag att det hade samband med malmprospektering, eftersom jag sett spår av sådant tidigare i området. Vid senare skidturer bakom Luossavaara har jag dock förstått att det är kraftledningsgator. De skär Kommunspåret (Hundspåret), Jägarspåret, Kurravägen, Eljusspåret i Tuolla och E-10an. Bild från Kurravägen mot Luossavara 5 maj ses till höger.

Baksidan av Luossavaara har varit ett naturskönt område. Där finns bara motionsspåren som påminner om mänsklig aktivitet och jag har alltid uppskattat att det finns ett sådant område så nära stan. Naturen är omväxlande med myrar, tallskog, fjällbjörkskog, ända upp till kalfjället. Det ser verkligen fördjävligt ut att ett en bred gata huggits rakt genom området.

Jag kommer ihåg att det för ett antal år sedan (kring 2000?) höggs ner några gamla tallar efter jägarspåret, för att göra det säkrare för skidåkare påstods det. Många blev arga och det skrevs tidningsartiklar och insändare. Nu har hundratals gamla tallar huggits ned i samma område och jag har då inte sett minsta diskussion om saken. Jag var helt ovetande innan jag såg det på plats.

Varför har man dragit gatan rakt genom ett orört område med vacker natur som används flitigt av Kirunaborna? Kunde man inte valt en sträckning som följer redan befintliga anläggningar? Längs med befintliga el, teleledningar eller vägar? T.ex. den gamla asfalterade vägen från Luossavaara till gruvgroparna i Nukutuus. Tyvärr är det här nog ytterligare ett exempel på att billigast möjliga lösning väljs, oavsett konsekvenserna för Kirunaborna. Vattenfall sparar några kronor på att dra kraftledningen rakt fram. Minns förslaget på ett ställverk vid Bogdanofftjärnen. Det avvärjdes i sista stund sedan protesterna blivit för starka. I det här fallet hann man fullborda verket innan någon hunnit protestera.

LKAB och Vattenfall är vinstdrivande aktiebolag. Deras enda mål är att maximera vinsten för aktieägarna. Dom kommer varje gång att välja billigast tänkbara lösning. Det "nya" Kiruna kommer att bli en stad uppförd på billigast möjliga sätt. Låter det trevligt? Se bara på Malmberget där LKAB inte gör något mer än vad lagen kräver, och inte ens det, för de drabbade husägarna.

Kommunen måste börja ställa krav!