onsdag, oktober 17, 2007

Rasprognoser

Tidigare markprognoser från LKAB har spruckit. Nya mätningar visar att stadshuset kanske ska flyttas tidigare än beräknat.Vägverket kanske måste dra om E 10:an något år tidigare.
Det har att göra med att vi bryter snabbare än vad vi har gjort tidigare, områden som påverkas av rörelsen har blivit större.
Christina Dahner, sektionschef inom bergmekanik vid LKAB
Tar man ut mer malm sprider sig sprickorna snabbare. Jag har tidigare noterat att det helt saknas diskussion om detta. Nu är det upp till LKAB att girigt bryta så mycket man kan. Brytningstakten borde istället vara en politisk fråga eftersom det direkt påverkar människors framtid.

Det är inte bara framtida rörelser i berget som LKAB har dålig kontroll på, ett stort ras inträffade i Kirunagruvan vilket medförde att Produktionen låg nere nästan en vecka.
Mycket oroväckande det som skedde i onsdags när omkring 150 kubikmeter berg rasade på 1 045-metersnivån i Kiirunavaaragruvan. Tur att ingen arbetare kom till skada. Kanske är det så att de farhågor om att gruvan kan kollapsa, som Ove Stephansson varnat för i inslaget "Rädsla på djupet" i Uppdrag granskning , kan besanna sig fortare än vad någon anat.
Kommentar av Ola Jordán
Den officiella kommentaren var att
Vi försöker öka tonnaget i den norra delen av spårnivån, men klarar inte att ta igen hela bortfallet
Monica Quinteiro, gruvchef vid LKAB.
Notera att ingenting nämns om de risker som gruvarbetarna utsattes för, bara de ekonomiska konsekvenserna. Raset uppmärksammas även av Lars Törnman i hans veckobrev nr 40

Nyligen hölls ett seminarium för bergsborrare i Malmberget och en fråga som togs upp var Varför sker så stora sättningar i bergen i Malmberget och Kiruna? En intressant kommentar från Björn Möller, Fmgeo, är: Ingen sa att Tuvekatastrofen skulle hända, olika saker kan hända och metoderna för mätning är väldigt grova.

tisdag, oktober 16, 2007

Miljödomstolen i Malmberget

Det sades mycket intressant vid miljödomstolen i Malmberget. Några citat:
I sin slutplädering nämnde de inte med ett enda ord människorna som bor i samhället. Man pratade om de ekonomiska vinsterna, om utökning och vad det ena och andra kostade och det är det här som är den stora problemtiken för oss. Man har under denna tid inte fört en enda dialog med människorna. Just den attityden att man inte med ett enda ord talade om att man ska ta hänssyn till folket i samhället är det värsta
Göte Henriksson, Malmbergets s-förening

Vi har uppfattat det som så att bolaget mer eller mindre kategoriskt säger nej till i stort sett allt som de boende vill ha, sak samma om det kostar mycket eller litet. ... Han anser att det är besvärande för svenska staten att LKAB som statligt bolag uppvisar ett "sådant bristfälligt hänsynstagande såvitt avser de boendes hälsa, välbefinnande och egendom." ... Såvitt jag förstår är det enda som hägrar för LKAB, maximala statliga vinster till varje pris, med minsta möjliga beaktande av de boendes hälsa och egendom ... får bolaget fortsätta utan tillräcklig miljöhänsyn, riskerar det att bli en till stora delar folktom spökstad.
Ulf Stenberg chefsjurist för Villaägarnas Riksförbund

Uttalandet av Villaägarnas chefsjurist träffar mitt i prick. LKABs är ett vinstdrivande aktiebolag vars enda mål är att generera maximal vinst åt ägarna. Det är något man måste ha klart för sig när man ser vad som händer i Malmberget, och vad som kommer att hända i Kiruna. Behandlingen av boende i Malmberget är en skam för Sverige. Hade detta hänt i södra Sverige skulle det vara en stor skandal. Det skulle det även vara om det hände i något land i Afrika. Men att det pågår i Malmberget väcker tydligen ingen opinion.

tisdag, augusti 14, 2007

Brytningstakten ökar

LKAB ska öka brytningstakten från 23 till 30 miljoner ton per år 2008. En ökning med nästan en tredjedel. Det innebär rimligtvis att man ökar hastigheten på sprickspridningen med en tredjedel. Varför diskuteras inte detta? Brytningstakten påverkar ju direkt hur snabbt staden måste rivas. Dessutom förkortar det gruvans livslängd - hur länge LKAB kan verka i Kiruna. Det är rovdrift att girigt ta upp så mycket malm det bara går, utan att bry sig om konsekvenserna. Människor fördrivs från sina hem tidigare. Gruvan kommer att tvinga stängas tidigare. Vad jag vet så fanns det tidigare under 1900-talet en tanke om att hushålla med den ändliga resursen järnmalm, och det var t.o.m. riksdagen som beslutade hur stort uttaget skulle vara. Men man ska inte bli förvånad. LKAB är ett vinstdrivande aktiebolag vars enda mål är att maximera ägarens vinst. Ställs inga krav från stat eller kommun kommer rovdriften att öka så länge malmpriserna är så höga.

Ful-el

Jag skrev tidigare om dragningen av elledningarna bakom Luossavaara. Hemkommen efter semestern kan man nu beskåda omfattningen av alla nya ledningar kring staden. Det förfular verkligen. Det verkar som att man dragit räta linjer på kartan helt utan hänsyn till natur, bebyggelse och tidigare anläggningar. Det börjar redan vid södra infarten längs E10an. Det har väl aldrig varit vackert att mötas av ett industriområde, och nu får man även beskåda en snårskog av elledningar kors och tvärs. Tyvärr är det här nog ett första tecken på hur rivningen av Kiruna kommer att skötas. Alla inblandade aktörer kommer att välja billigast tänkbara lösning. I det här fallet kortast möjliga elledningar, d.v.s. räta linjer. Det är den naturliga konsekvensen av att kommunen inte ställer krav, och att grundfrågan inte har lösts: Vem ska betala?

lördag, maj 05, 2007

Kraftledningsgator på Luossavaara


Jag var ute och åkte skidor till Ednavaara tidigare i vinter, och blev förvånad när jag såg att det huggits upp en spikrak gata genom fjällbjörkskogen väster om vindkraftverken. Först tänkte jag att det hade samband med malmprospektering, eftersom jag sett spår av sådant tidigare i området. Vid senare skidturer bakom Luossavaara har jag dock förstått att det är kraftledningsgator. De skär Kommunspåret (Hundspåret), Jägarspåret, Kurravägen, Eljusspåret i Tuolla och E-10an. Bild från Kurravägen mot Luossavara 5 maj ses till höger.

Baksidan av Luossavaara har varit ett naturskönt område. Där finns bara motionsspåren som påminner om mänsklig aktivitet och jag har alltid uppskattat att det finns ett sådant område så nära stan. Naturen är omväxlande med myrar, tallskog, fjällbjörkskog, ända upp till kalfjället. Det ser verkligen fördjävligt ut att ett en bred gata huggits rakt genom området.

Jag kommer ihåg att det för ett antal år sedan (kring 2000?) höggs ner några gamla tallar efter jägarspåret, för att göra det säkrare för skidåkare påstods det. Många blev arga och det skrevs tidningsartiklar och insändare. Nu har hundratals gamla tallar huggits ned i samma område och jag har då inte sett minsta diskussion om saken. Jag var helt ovetande innan jag såg det på plats.

Varför har man dragit gatan rakt genom ett orört område med vacker natur som används flitigt av Kirunaborna? Kunde man inte valt en sträckning som följer redan befintliga anläggningar? Längs med befintliga el, teleledningar eller vägar? T.ex. den gamla asfalterade vägen från Luossavaara till gruvgroparna i Nukutuus. Tyvärr är det här nog ytterligare ett exempel på att billigast möjliga lösning väljs, oavsett konsekvenserna för Kirunaborna. Vattenfall sparar några kronor på att dra kraftledningen rakt fram. Minns förslaget på ett ställverk vid Bogdanofftjärnen. Det avvärjdes i sista stund sedan protesterna blivit för starka. I det här fallet hann man fullborda verket innan någon hunnit protestera.

LKAB och Vattenfall är vinstdrivande aktiebolag. Deras enda mål är att maximera vinsten för aktieägarna. Dom kommer varje gång att välja billigast tänkbara lösning. Det "nya" Kiruna kommer att bli en stad uppförd på billigast möjliga sätt. Låter det trevligt? Se bara på Malmberget där LKAB inte gör något mer än vad lagen kräver, och inte ens det, för de drabbade husägarna.

Kommunen måste börja ställa krav!

torsdag, april 19, 2007

Malmfältsgruppen, del 2


Jag har tidigare försökt få ut handlingar från Malmfältsgruppens möten utan resultat. För att se om regeringsskiftet ändrar något gjorde jag ett nytt försök och begärde ut
kopior av alla handlingar som upprättats i samband
med Malmfältsgruppens möte den 7 februari 2007, såsom protokoll,
minnesanteckningar, dagordning, m.m.
Det är alltså handlingar från det välbekanta mötet då tunneln försvann. Som ni kan se i brevet till höger blev svaret detsamma. Även under den nya Regeringen fortsätter alltså de hemliga mötena om Kirunas framtid. En skandal!

tisdag, februari 20, 2007

Kiruna-nytt

Ola Jordán publicerar nättidningen Kiruna-nytt, där man kan läsa en krönika om Flyttningen av Kiruna centrum:
Den som är intresserad av att studera hur - och med vilka maktmedel - marknadskrafterna styr vårt land kan med fördel följa vad som sker i Kiruna. Här är det den vinstdrivande statliga gruv- och mineralkoncernen LKABs intresse att fortsatta exploatering av järnmalmen som driver på utvecklingen, med både morot och piska...

Uppdatering 2007-03-30: Olas artikel har publicerats i Folket i Bild/Kulturfront

tisdag, februari 13, 2007

Jordbävningar


Mycket har ju skrivits på sistone om jordbävningar p.g.a. gruvbrytningen i Kiruna och Malmberget. Jag tänkte att det kunde vara intressant att se vilka seismiska mätningar av detta som finns. Uppsala universitet har ett nätverk av seismiska mätstationer, Swedish National Seismic Network (SNSN). Tidigare fanns en station vid Institutet för rymdfysik, just utanför staden, men nu ligger den närmaste stationen i Kurravaara. Det intressanta med SNSNs hemsida är att man själv kan generera kartor över jordbävningar för valda tidpunkter. Se bilden till höger över alla jordbävningar i Malmfälten sedan 2000. Det är mycket tydliga koncentrationer i Kiruna och Malmberget, antagligen p.g.a. gruvbrytningen.

Ännu intressantare är det att se när skalven skett. I bilden nedan visas separat skalven under 2004, 2005 och 2006. Det är bara några spridda skalv under 2004 och 2005, men en hel massa under 2006. Det stämmer med mina egna erfarenheter. Jag har bott i Kiruna under totalt nästan trettio år, och har aldrig känt av några jordbävningar förrän på sista tiden.
Skalven är koncentrerade något öster om dagbrottet. Man ser även tydligt en gräns mellan skalven och staden. Undra om gränsen kommer att flytta in mot staden med tiden? Kanske det blir som i Malmberget, där människor inte längre vågar sova i sina hem? Kommer antalet skalv att accelerera? Utvecklingen från 2005 till 2006 verkar onekligen oroande. Varför vill inte LKAB samarbeta med SNSN för att ta reda på mer om skalven?

Uppdatering 2007-02-20: Jag tänkte att det kunde vara intressant att också visa jordbävningarnas fördelning i Malmberget fram till 1 februari 2007, och den bilden finns till höger. Det är ju i Malmberget man i nuläget verkligen har problem med jordbävningarna. Jag vet ej hur malmkropparna ligger, men man kan ju tydligt se en koncentration mot "gropen".

fredag, januari 05, 2007

Hyror

När Kiruna rivs kommer hyresgäster att tvingas flytta till nybygda hyreshus. Det kommer tydligen att innebära rejäla hyreshöjningar. Något jag även skrivit om tidigare. Lars Törnman skriver i sitt veckobrev att
FAB har aviserat att nya bostäder för de som bor i Gullriset kommer att ha månadshyror som är två till tre gånger dagens. Varför skall de straffas för att LKAB tvingar dem att flytta på grund av rivning. Självfallet måste LKAB se till att subventionera mellanskillnanden.
Kommunens VA-avgiftshöjningar för hyresgäster som nyligen orsakade sådana protester bleknar i jämförelse. Visserligen ligger denna fråga några år frammåt i tiden, men protesterar ingen nu kommer hyresgästerna att stå inför fullbordat faktum när det väl är dags. I NSD 4 januari står dock att läsa
Kan staten subventionera hyrorna för dem som måste flytta från rasriskområde till en nybyggd fastighet?
- Nej, det finns inget utrymme inom lagen för subventionerade hyror, säger Ann-Catrin Fredriksson, kanslichef vid Kiruna kommun.
Hyresgästerna ska alltså tvingas flytta, se sin stad rivas, och som tröst få åtminstone fördubblade hyror. Hänvisningen till lag är märklig på flera sätt. Antagligen avses Minerallagen, som i stora drag säger att skada ska ersättas. Att få sin boendekostnad mer än fördubblad är uppenbart en skada enligt min mening. Dock är det fastighetsägaren som enligt lagen kan få ersättning för skada. Men om fastighetsägaren får ett nytt hyreshus på annan plats som ersättning förstår jag inte varför hyran ska höjas. Men det är klart, får fastighetsägaren ut ett marknadsvärde räcker det inte till för att bygga ett nytt hus. Därav i så fall de höjda hyrorna. Ett problem i samanhanget kan vara att FAB ägs av LKAB och därmed knappast kommer att ställa krav.

Det ska noteras att hyreshusen är belägna utanför den bearbetningskoncession som orsakar skadan. Att skador sker utanför tillåtet område verkar vara ett uppenbart lagbrott. Något som kanske även kan ge hyresgäster laglig möjlighet till ersättning.

Hänvisningen till lag är minst sagt naiv. Tillämpbara lagar anger ju bara miniminivåer. Hela frågan borde lösas i förhandlingar mellan kommunen och LKAB. I och med att kommunen beslutar om detaljplan, som måste ändras om LKAB ska bryta som dom vill i framtiden, har man en utmärkt position att förhandla fram skriftliga garantier på att kommunens invånare ej ska lida ekonomisk skada. Om kommunen inte stödjer sina medborgare nu när man har chansen kommer situationen bli som i Malmberget, där var och en får kämpa på egen hand för varje krona i ersättning från LKAB. Tyvärr ser det för mig ut som att samma sak kommer att hända i Kiruna med nuvarande kommunalledning.