onsdag, september 07, 2005

Oberoende utredning

Enligt artiklar i Kuriren och NSD den 7 september kommer kommunen att begära en oberoende statlig utredning av den sprickbildning som drabbar Kiruna. Det är Niklas Sirén som kommit med förslaget som jag skrivit om tidigare.

Vänsterpartiets förslag får stöd av Kirunapartiet och Centern. Den intressanta situationen är då att kommunstyrelsens beslut går emot kommunledningens åsikter. Vilket inte gillas av en del politiker. Kenneth Stålnacke: Undertonen blir att vi egentligen inte litar på LKAB. (varför ska man förutsättningslöst lita på ett vinstdrivande aktiebolag?). Hans Swedell: Det är oseriösa och ansvarslösa politiker som drev igenom beslutet. (exakt vad är oseriöst och ansvarslöst med förslaget?) Swedell ondgör sig även över att Törnman bytt åsikt under debatten. Det ser jag tvärtom som något positivt - att en politisk debatt utmynnar i att någon byter åsikt borde ske oftare.

Dagen efter fortsätter kritiken med en ilsken krönika i Kuriren som bl.a. säger att vänstern, kirunapartiet och centern inte har haft kommunens bästa för ögonen. Hur kan man anse att en oberoende, statligt bekostad, utredning inte är bra för kommunen? Borde inte alla vara positiva inför möjligheten att få så mycket information som möjligt när en stad måste rivas?
Törnman är med all rätt upprörd i NSD och i sitt Veckobrev över att Kenneth Stålnacke även kommer att framföra sin egen avvikande åsikt vid mötet i Stockholm med Malmfältsgruppen. Med en sådan inställning kommer han knappast att övertyga någon om att tillsätta en utredning. (Vem betalar kommunens resande förresten?)

På fredag möts så Malmfältsgruppen (Kenneth Stålnacke, ordföranden Thomas Östros, Ulrica Messing, Martin Ivert och Tommy Nyström) och Stålnacke är tvingad att framföra Kommunens önskan om en utredning. Thomas Östros efter mötet:
Man har haft en diskussion om inte andra borde titta på de här sprickbildningarna och vi kom överens om att här är det väldigt viktigt att bolaget, men också myndigheter som ansvarar för sådan här frågor, tillsammans nu så snabbt som möjligt ser till att möta medborgarna för att klara ut alla frågor för det finns nog ingen som är så kunnig om berget som LKAB. Men de jobbar inte själva. Dom jobbar tätt ihop med våra myndigheter och med forskare i både Sverige och världen. Det behöver de använda nu för att räta ut frågetecken.
Enligt Thomas Östros har uppdraget att ?reda ut alla frågetecken? gått till LKAB:s VD Martin Ivert.

Otroligt, men så står det i Kuriren: Östros låter LKAB själv ta hand om granskningen av LKAB!. Det kan man kalla oberoende utredning. Dessutom likställer jag inte att möta medborgarna för att klara ut alla frågor med en utredning. Vad som behövs är en tjock grundlig rapport skriven av oberoende experter som har tillgång till LKABs information och som reder ut om malmen kan brytas på annat sätt eller annan plats och i så fall till vilken merkostnad.

Precis som i svaretmitt brev visar Östros noll intresse att införskaffa oberoende information. Istället låter han ett fåtal ingenjörer vid ett vinstdrivande aktiebolag bestämma en hel stads öde. Och hans uttalande om samarbete med myndigheter och med forskare i både Sverige och världen tror jag vad jag vill om. Finns det någon dokumentation av det samarbetet? Offentliga rapporter? Om staten inte vill ha en oberoende granskning borde man i alla fall offentliggöra det beslutsunderlag som LKAB har.

Vi får se om kommunstyrelsen går vidare med sitt krav om en oberoende utredning, eller om det stannar här och rinner ut i sanden. Kommunen borde kräva en utredning som underlag för sitt framtida beslut om ny detaljplan. När detaljplanen väl ändrats har man förlorat sin förhandlingsposition gentemot staten och LKAB, och kan knappast få igenom några krav.