fredag, januari 05, 2007

Hyror

När Kiruna rivs kommer hyresgäster att tvingas flytta till nybygda hyreshus. Det kommer tydligen att innebära rejäla hyreshöjningar. Något jag även skrivit om tidigare. Lars Törnman skriver i sitt veckobrev att
FAB har aviserat att nya bostäder för de som bor i Gullriset kommer att ha månadshyror som är två till tre gånger dagens. Varför skall de straffas för att LKAB tvingar dem att flytta på grund av rivning. Självfallet måste LKAB se till att subventionera mellanskillnanden.
Kommunens VA-avgiftshöjningar för hyresgäster som nyligen orsakade sådana protester bleknar i jämförelse. Visserligen ligger denna fråga några år frammåt i tiden, men protesterar ingen nu kommer hyresgästerna att stå inför fullbordat faktum när det väl är dags. I NSD 4 januari står dock att läsa
Kan staten subventionera hyrorna för dem som måste flytta från rasriskområde till en nybyggd fastighet?
- Nej, det finns inget utrymme inom lagen för subventionerade hyror, säger Ann-Catrin Fredriksson, kanslichef vid Kiruna kommun.
Hyresgästerna ska alltså tvingas flytta, se sin stad rivas, och som tröst få åtminstone fördubblade hyror. Hänvisningen till lag är märklig på flera sätt. Antagligen avses Minerallagen, som i stora drag säger att skada ska ersättas. Att få sin boendekostnad mer än fördubblad är uppenbart en skada enligt min mening. Dock är det fastighetsägaren som enligt lagen kan få ersättning för skada. Men om fastighetsägaren får ett nytt hyreshus på annan plats som ersättning förstår jag inte varför hyran ska höjas. Men det är klart, får fastighetsägaren ut ett marknadsvärde räcker det inte till för att bygga ett nytt hus. Därav i så fall de höjda hyrorna. Ett problem i samanhanget kan vara att FAB ägs av LKAB och därmed knappast kommer att ställa krav.

Det ska noteras att hyreshusen är belägna utanför den bearbetningskoncession som orsakar skadan. Att skador sker utanför tillåtet område verkar vara ett uppenbart lagbrott. Något som kanske även kan ge hyresgäster laglig möjlighet till ersättning.

Hänvisningen till lag är minst sagt naiv. Tillämpbara lagar anger ju bara miniminivåer. Hela frågan borde lösas i förhandlingar mellan kommunen och LKAB. I och med att kommunen beslutar om detaljplan, som måste ändras om LKAB ska bryta som dom vill i framtiden, har man en utmärkt position att förhandla fram skriftliga garantier på att kommunens invånare ej ska lida ekonomisk skada. Om kommunen inte stödjer sina medborgare nu när man har chansen kommer situationen bli som i Malmberget, där var och en får kämpa på egen hand för varje krona i ersättning från LKAB. Tyvärr ser det för mig ut som att samma sak kommer att hända i Kiruna med nuvarande kommunalledning.