onsdag, november 19, 2008

Julgranar och Gruvstadsparker

Skickade nedanstående insändare till Kuriren och NSD.
Inget julfirande i Kiruna
Ett av mina barn går på Thule förskola i Kiruna. Julen på förskolan verkar i år bli torftig. Den traditionella utomhusgranen uteblir och förskolan får inte köpa material till julpyssel för barnen. Anledningen är Kommunens köpstopp.
Samtidigt har Kommunen under en längre tid subventionerat LKAB, ett aktiebolag som går med c:a 10 miljarder i vinst i år. Kommunen kräver inte full ersättning av LKAB för alla de merkostnader som bolagets verksamhet medför. Till exempel i form av kostnader för framtagande av ny översiktsplan, en ny avloppsledning och grävningar i Luossajärvi. Framöver planerar man dessutom att gratis ge bort mark till LKAB genom skapandet av s.k. Gruvstadsparker.
Att kommunen försöker rädda ekonomin genom att spara in småslantar på dagisbarnens julfirande samtidigt som man kastar bort stora summor pengar på andra håll är uppseendeväckande och tyder på att någonting är fundamentalt fel i hur Kommunen hanterar våra skattepengar.

söndag, november 09, 2008

Miljööverdomstolen i Malmberget

Kuriren och NSD rapporterar från Miljööverdomstolens besök i Malmberget onsdag och torsdag. Under två dagar prövas överklaganden från enskilda sakägare och LKAB av miljödomstolens tidigare dom gällande gruvföretagets produktionsökning.

Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg:
- I praktiken utraderas fastigheternas boendevärde och därmed marknadsvärde till följd av de nattliga sprängningarna. Hade vår medlem varit hyresgäst i ett hyreshus och grannen stört hans nattvila med vibrationer från en borrmaskin istället för vibrationerna från sprängningarna i en gruva som bolaget gör natt efter natt, år ut och år in, hade grannen sannolikt blivit vräkt.

Uppseedeväckande är att LKAB medger att man inte följer lagen:
- Det är omöjligt för LKAB att i förväg ange när överskridande skall ske och också vidta åtgärder som förhindrar ett återupprepanden menade gruvföretaget.

En intressant kommentar till Kurirenartikeln:
Boende i Malmberget KRÄVER att detta skall behandlas precis som dessa problem varit aktuella mitt i Stockholm centrum.
Visar något annat så kan vi bara beklaga att vårt rättsamhälle är ett minne blott. Anser inte Miljödomstolen att LKAB måste flytta hela Malmberget eller lägga av med den hälsofarliga verksamheten i Malmberget så finns inget hopp för vårat samhälle mera.
Sista instans blir i sådana fall EU-domstolen!, Jag hoppas alla parter då har torrt under fötterna när man går ut och utfärdar dispenser utan att ens fråga de drabbade och beviljar dispenser på sådant som skall vara HELT omöjligt för andra privata företag att få.
Miljö-överdomstolen visa nu att rättsystemet funkar!.

måndag, november 03, 2008

Dagbrott i Nordväst

Det finns många anledningar att vara kritisk till Nordvästalternativet. Gunnar Selberg har summerat ett antal punkter på sin NSD-blogg. Jag har själv tidigare skrivit om risken att Viscaria öppnar igen. Läser man Avalon Minerals senaste kvartalsrapport får man ytterligare intressant information.
Där står att ...near-surface mineralisation may be amenable to development via open pit mining.
Man planerar alltså ett dagbrott för Viscaria! Det blir en underbar boendemiljö i nordväst. Förutom allt damm och buller från LKAB kommer man alltså även ha mångdubbelt mer damm och buller från ett betydligt närmare liggande dagbrott.

söndag, november 02, 2008

Kommunen skänker bort allt till LKAB

Jag har tidigare skrivit om bluffen med Gruvstadsparkerna, en konstruktion som gör att kommunerna i Malmberget och Kiruna skänker bort innvånarnas egendomar till LKAB, helt utan krav på ersättning. Nu har jag anonymt fått ett dokument som visar att processen startat, ett Samarbetsavtal mellan Kiruna kommun och LKAB.
Det är ett anmärkningsvärt dokument som visar att Kiruna kommun är villigt att helt utan motkrav på LKAB ge upp sitt detaljplanemonopol. Jag undrar hur förankrat detta är bland övriga politiker i stadshuset. Att ett sådant avtal skrivs utan långvarig demokratisk debatt är skandalöst.

Uppdatering, 2 november: Ser att Törnman skriver om avtalet i sitt Veckobrev:
Vill bara påminna om de två parkerna som LKAB har lovat i samband med sjötömningarna. Den senaste så sent som på -90 talet. Har någon sett dessa? Lite har väl LKAB lärt sig kanske med tanke på det avtalsförslag som kommunstyrelsen skall ta ställning till. Där framkommer det tydligt att det som kallas för Gruvstadsparken är kommunens idé och att de hjälper kommunen med en liten slant i själva projekteringsarbetet. Blir det ingen park kan de därför enkelt säga att någon sådan park har de inte lovat utan frågan får vändas till kommunen.

Men det är ju inte parken i sig som är det viktiga, utan faktum att detaljplanen ändras för att tillåta gruvbrytning, utan att några krav ställs på LKAB!
Kommunen kastar bort sin utmärkta förhandlingsposition. Här finns ju en möjlighet att förhandla fram bra villkor, utan att behöva blanda in Minerallagen.

Uppdatering, 3 november:
Glädjande nog uttrycker även Timo Vilgats kritik mot avtalet på sin NSD-blogg:
Jag anser att förslaget borde kastas i papperskorgen, men då kränker man papperskorgen med ett så dåligt förslag. Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet är emot avtalet.

All kritik vänder sig dock mot att Kommunen inte kräver ersättning för sina merkostnader i samband med detaljplaneändringar. Helt riktig kritik, men man missar den stora frågan:
Hur ska man undvika en Malmbergssituation där enskilda människor får kämpa i domstol mot LKAB för att få rimlig ersättning för skador p.g.a. gruvdriften?
Jag anser att kommunen ska ställa villkor på hur Kommunen och dess invånare ska ersättas av LKAB innan man gör detaljplaneändringar. Ett skriftligt avtal som garanterar att ingen ska bli lidande av gruvdriften, annars ingen ändring av detaljplanen.

PCB i Kirunas dricksvatten?

I norra delen av Luossajärvi har grävningsarbeten pågått en tid. En artikel i NSD meddelar att LKAB har börjat bygga ett nytt utlopp för sjön.
Tanken är att Norra Luossajärvi kontinuerligt ska avvattnas norrut i framtiden, mot Rautasälven/ Torneälven. Anledningen är att kulverten söderut kommer att hamna i området för deformationer, något som till slut kan göra den oanvändbar.
Man kan fråga sig hur man fått tillstånd för detta. Att ändra flödena i ett sjösystem innebär att bottensediment kommer att störas. Vilka gifter finns i Luossajärvis bottensediment? Gruvverksamhet och bangård har funnits längs stränderna i mer än 100 år. Vilka utsläpp har skett till sjön under den tiden? PCB-olja från läckande transformatorer? Antagligen vet ingen, och ingen kommer att undersöka saken eftersom miljögranskningen sköts av en medlem i LKABs styrelse. Man kan notera att Rautasälvens utlopp ligger uppströms Kirunas färskvattenintag. Alla gifter som transporteras i den nya kanalen hamnar i vårt dricksvatten.

Stålnackes Rolls

Glädjande nog börjar en del politiker i Kiruna ställa krav på att LKAB ska betala de merkostnader för kommunen som rivningen av staden medför. T.ex. skriver Lars Törnman i sitt veckobrev att
Därför måste det till ett skriftligt avtal där LKAB garanterar kommunens medborgare att de skall gå ekonomisk skadeslösa ur stadsomvandlingen.
Men även inom Socialdemokraterna hörs liknande röster. Jörgen Lövgren, ordförande i Tekniska verken, konstaterar att
...om skattebetalarna ska stå för alla kostnadshöjningar som den nyproduktion stadsflytten orsakar kommer ingen snart att ha råd att bo i Kiruna.
- Därför behöver vi föra upp frågorna till en högre nivå. Det var dags att sätta ned foten

Det här står i skarp kontrast till Kennet Stålnackes under lång tid förda kravlösa och underdåniga politik gentemot LKAB. Stålnacke kritiserar också anmärkningsvärt nog sin partikamrat offentligt i samma artikel:
- Jag tror att det är ett vågspel att gå ut med det budskapet. ... det är inte rimligt resonera på det sättet, säger han.
Han påpekar att LKAB hittills har visat god vilja i förhandlingarna och i avtalet om spillvattenanläggningen har gruvjätten visat att man är beredd att gå utöver det minerallagen kräver.
- Vi har fått en ny Rolls Royce i stället för vår kraschade Fiat. Kapitaltjänstkostnaden kompenserar med råge de högre driftskostnaderna, säger han.

Det är faktiskt en utmärkt liknelse. Har man en gammal Fiat och är ekonomisk så kör man tills den inte går att reparera längre. Man bestämmer själv när det är dags att byta bil. Sen byter man kanske till en Volvo eller Skoda. Man köper inte en Rolls Royce. Kostnaden för att försäkra och reparera en Rolls gör att det är en dålig affär.
Här pratar vi dessutom om avloppsledningar. Det märks knappast någon skillnad när man spolar.
Och vem skulle komma på iden att dra en avloppsledning över ett berg?
Påståendet att LKAB är beredd att gå utöver det minerallagen kräver är befängd. Lagen säger att uppkomna skador ska ersättas. Det innebär att kommunen kan kräva ersättning för ALLA merkostnader.

Uppdatering, 2 november: Ser även i Törnmans senaste veckobrev att han vill ställa krav på LKAB:
Det jag önskar de vore ännu duktigare i är deras samhällsansvar för Malmfälten. Tvivlar inte en sekund att de uppfyller exempelvis minerallagens innehåll vid påverkan av stadsbilden. Lilla problemet är att folkets önskan nog är större när alla upptäcker vad lagen egentligen skapar för förutsättningar i själva stadsomvandlingen. Därför är det oerhört viktigt att vi nu snabbt får igång en dialog med ägaren av bolaget om dess ansvar i stadsomvandlingen. Vi måste få trygghet i skriftliga avtal. Vi behöver centrala avtal som tydligt reglerar ansvarsområderna.

Vid nästa möte med Malmfältsdelegationen hoppas jag vi får reda upp begreppen. Nu måste vi gå från muntliga löften till skriftliga avtal. Kan förstå att det kan skapa lite gnissel hos potentaterna ifall sådana krav framställs. För regeringen idag är det bästa att det bara pratas och klappas varandra om ryggen så länge som möjligt. Men för Kiruna är det inte det. Det är bara att se på hur Malmberget behandlas. Förstår Tommy Nyströms frustration. Allt var bra och det målades upp fantastiska visioner tills själva flytten blev verklighet. Då försvann allt i ett bräde och kvar står besvikna Malmbergsbor. Vi får absolut inte hamna i samma situation som malmberget.

Det blir intressant att se vad Törnman kan göra i Malmfältsgruppen. Men eftersom deras möten är hemliga lär vi inte få veta det.