fredag, april 22, 2005

Nya Kiruna visualiseras

NSD skriver att
För kommunledningen återstår bara två alternativ för flytten av delar av Kiruna. I början av juni får kirunaborna se dem med egna ögon. - Vi måste veta i vilken riktning staden ska växa, säger Kenneth Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande.

Allting är redan bestämt. Det som återstår för Kirunaborna att tycka till om är två alternativ för den nya stadens placering. Kommunen, precis som Näringsdepartementet, hoppar helt över frågan om staden behöver rivas. Det bestäms av några ingenjörer på ett vinstdrivande aktiebolag.

Det sägs att man ska utreda två alternativ som är tillräckligt tillfredställande med tanke på riskfaktorer. Problemet är att det inte finns någon definition av riskfaktorerna. Ingen riskanalys som väger kostnader mot nytta, t.ex. olika tänkbara rasriskkartor beroende på hur man bryter malmen i framtiden. Sådan information som en oberoende utredning skulle kunna ta fram. Det skulle ge en grund för en demokratisk diskussion av hela frågan. Det odemokratiska förfarandet nu är att LKAB pytsar ut ogrundad information till kommunen och media. Kommunen ställer i sin tur medborgarna inför ett fullbordat faktum.

Slutligen sägs att
I december 2006 ska kommunen fastställa den slutgiltiga översiktsplanen.
Tiden är knapp om något ska kunna göras åt vad som håller på att hända. Jag är nästan förvånad att beslut ej ska tas förrän om 1,5 år. Det är ironiskt nog en lång tid om man ser till hur allting skyndas på i den här frågan.

Som vanligt undrar jag även: Vem betalar för kommunens planeringsarbete?

Ser även att Kuriren har en artikel som beskriver tre alternativ: Luossavaara, Sandstensberget eller Aptasvaara.

söndag, april 17, 2005

Östros lovar 2,5 miljarder

Tyvärr räcker väl dessa miljarder knappt till att flytta järnvägen, bangården, m.m. Det kommer att kosta 2-3 miljarder enligt tidigare uppskattningar. Kunde han inte avsatt några miljoner till en utredning om hur mycket pengar som behövs? Det hade kunnat bekosta en grundlig utredning av utomstående gruvexperter. Återigen: Behöver Kiruna rivas?

Utan Kiruna hade inte LKAB funnits

Martin Ivert säger att Utan LKAB hade inte Kiruna funnits. Jag skulle vilja vända på det, utan Kiruna hade inte LKAB funnits.

Samma dag uttalar sig Gruvtolvan om vem som ska betala. Inte LKAB enligt 12:an. Hur som helst är det Staten som måste betala. Hade allt skötts med framförhållning hade man kunnat fondera LKABs vinster under många år (istället för att låta dom gå in i statens kassa). Nu har antagligen LKAB inte de pengar som behövs, alltså måste staten betala.

Det är lätt att tänka sig vad som kan hända:

  1. Kiruna måste rivas, annars måste gruvan läggas ned.

    Kiruna rivs.

  2. LKAB kan inte betala vad det kostar att bygga upp en ny stad, i så fall måste gruvan läggas ned.

    Ingen vill betala uppbyggnaden.


Staten, genom LKAB, hotar med nedläggning och Kiruna blir utan ersättning.

Stålverk i Kiruna


Törnman verkar vara den enda politiker som arbetar för Kirunabornas bästa, och kommer med konstruktiva förslag.

Är inte Luleå för långt från kunderna? Kiruna har ju tillgång till Narviks isfria hamn. Även om stål går på järnväg till södra Sverige och övriga Europa, så är avståndsskillnaden från Luleå eller Kiruna försumbar.
Precis som med LKABs huvudkontor håller inte argumentet att Luleå skulle vara mer centralt än Kiruna i ett internationellt perspektiv.

Se även ursprungsartikeln med Törnmans förslag