torsdag, april 19, 2007

Malmfältsgruppen, del 2


Jag har tidigare försökt få ut handlingar från Malmfältsgruppens möten utan resultat. För att se om regeringsskiftet ändrar något gjorde jag ett nytt försök och begärde ut
kopior av alla handlingar som upprättats i samband
med Malmfältsgruppens möte den 7 februari 2007, såsom protokoll,
minnesanteckningar, dagordning, m.m.
Det är alltså handlingar från det välbekanta mötet då tunneln försvann. Som ni kan se i brevet till höger blev svaret detsamma. Även under den nya Regeringen fortsätter alltså de hemliga mötena om Kirunas framtid. En skandal!