söndag, augusti 17, 2008

HärförarenLandshövdingen i Norrbottens län, Per-Ola Eriksson, har JO-anmälts för jäv av en person i Malmberget, eftersom han sitter i LKABs styrelse och samtidigt är högst ansvarig för länets miljötillsyn.
Hövdingen själv tar dock lätt på anmälan:
Allt är ju bara struntprat. Klart att det inte finns någon jäv-situation, allt som har med miljöfrågor att göra hamnar på länsstyrelsens miljöprövningsdelegation under ledning av chefsjuristen Patrik Haverman. Jag har inget att säga till om där, säger landshövdingen.

Om man som chef inte påverkar hur en underordnad utför sitt arbete missköter man då inte sitt jobb? Men det finns tydliga bevis för att hövdingen ljuger när han påstår att han inte har något att säga till om miljöfrågor, som en kommentar till Kurirenartikeln ovan påpekar. I Nordnytt den 18 april 2008 berättas att
Länsstyrelsen kommer inte att polisanmäla Ikea för att man började gräva inom strandskyddat område i Haparanda, innan kommunens detaljplan var kvar. Det har landshövding Per-Ola Eriksson beslutat.
Men två av hans medarbetare har en annan uppfattning.Det är byrådirektör Hans Överby och chefsjurist Patrik Havermann som anser att Ikea ska polisanmälas.
Ikea började gräva för en ny parkering inom det strandskyddade området innan Haparanda kommuns detaljplan för området var klar.
Landshövding Per-Ola Eriksson tycker att det var en "bagatellartad" förseelse.Hans beslut att inte polisanmäla Ikea innebär att ärendet för länsstyrelsens del är avslutat.¨
Hans Överby och Patrik Havermann håller inte med landshövdingen.
"Då jag inte anser att den aktuella gärningen är att se som bagatellartad anser jag att en polisanmälan ska göras" skriver Patrik Havermann.

Ett direkt bevis på att hövdingen detaljstyr i miljöfrågor. Det ska bli intressant att se vad JO säger om anmälan. Frågan är om inte hans engangemang i LKAB även är ett mutbrott eftersom han antagligen får ersättning för sitt styrelseuppdrag.

Det här är dock inte första gången Landshövdingen är i klammeri med rättvisan. Som Styrelseordförande i Längmanska företagarfonden ansvarade han för att 10 miljoner förskingrades i samband med Obolskandalen.
Då bröt han mot Stiftelselagen, 2 kap. §4, som kräver att att "stiftelsens förmögenhet ... är placerad på ett godtagbart sätt." En placering i Obol kan rimligen inte vara "ett godtagbart sätt." Erik Johan Längman vänder sig nog i graven.
Vem granskar då att Stiftelselagen följs? Jo, Länsstyrelsen. Tydligen överläts dock detta fall till Länsstyrelsen i Västerbotten, som vad jag vet inte företagit några åtgärder.

Onekligen en märklig meritlista för Konungens befallningshavare - regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet...

PS. Tack till den läsare som skickade mig bilden ovan. DS

Uppdatering 2011-06-15: Nu uppmärksammas äntligen PO av riksmedia. SR Ekot tar upp hans behandling av strandskyddet.