onsdag, mars 26, 2008

En studie i inkompetens

Det visar sig att badhuset måste repareras för tiotals miljoner eftersom den yttre armeringen kring bassängen är i det närmaste söndervittrad på grund av år av läckage, som i sin tur är resultatet av bristande underhåll.


Tidigare har man I samband med eventuell gruvbrytning i Svappavaara kunnat läsa om Ralph Erskines hus Ormen långe att
Vi har tittat på lägenheterna i en trappuppgång och bedömer det som ett alternativ. Resten av huset betraktar vi som omöjlig att återställa, säger Ulf Nygren, marknadsansvarig vid Kirunabostäder.
Här har vi alltså ett vackert (antagligen K-märkt) hus som Kirunabostäder låtit förfalla till den milda grad att endast rivning återstår.
Ett unikt hus.

En lång tragisk historia är också hur höghusen på Terassen fått förfalla
så att endast rivning återstår som alternativ. Även dessa hus är unika. Höghus på ett fjäll finns nog inte på någon annan plats i Sverige.

Vad har då dessa tre hus gemensamt? Jo, det kommunala bolaget Kirunabostäder har skött om husen på detta exemplariska sätt.

Det här är upprörande på många plan. Framförallt är det ett enormt resursslöseri där minst 100 miljoner av kommuninnevånarnas pengar kastats bort. Sen sänder det knappast positiva signaler att ha centralt belägna hus som står och förfaller. Jag har svårt att påminna mig ha sett det någon annan stans, förutom i Kazakstan.

Vad har då hänt med de personer som till den grad misskött sina jobb att deras arbetsgivare förlorat 100 miljoner? Jag vet inte, men jag förmodar att ingenting hänt. Tyvärr verkar en del inom den kommunala verksamheten arbeta enligt principen att gör man ingenting så kan man inte göra fel. I det här fallet med katastrofala konsekvenser. Jag skulle tro att ett privat företag polisanmält och sedan sparkat dessa personer för länge sen, eller gått i konkurs.

Vad har då detta med Kirunas rivning att göra?
Jag tycker att det är ett tragiskt exempel på den inkompetens som tyvärr verkar finns inom den kommunala verksamheten. Det skrämmande är att det här är samma människor som ska riva Kiruna och sedan bygga någonting nytt. Om man inte ens kan ta hand om befintliga hus, hur ska man då klara av sådana projekt?

Uppdatering 2008-07-14: Det visar sig att Kirunas kommuns fastighetsbolag, KBAB stoppar allt underhåll av kommunensfastigheter, pengarna räcker inte till.
Beslutet berör inte KBABs lägenheter, men samtliga kommunalafastigheter som til exempel skolor, dagis, sporthallar och stadshuset. Kirunabostäder har i uppdrag att sköta kommunens fastigheter som är totalt 240 000 kvadratmter.

Om man lyckats förstöra hus tidigare, när man bedrev underhåll, hur ska det då bli när man helt slutar med underhåll? Våra pengar kastas bort.

LKAB vägrar betala samebyar

Lokal och riksradion rapporterar att LKAB vägrar betala samebyar för de merkostnader de haft p.g.a. Kirunas rivning.
Först försökte dom hos Regeringen men fick även där nej. Det är positivt att någon står på sig och kräver att LKAB gör rätt för sig. Hoppas att samebyarna stämmer LKAB. Minerallagen 7 kap. 2§ är glasklar: "Skada som föranleds av att bearbetningskoncession har beviljats skall ersättas av koncessionshavaren."
Tänk om även Kiruna kommun kunde visa lite ryggrad och kräva att LKAB ersätter dom för alla merkostnader stadsrivningen för med sig. Som det är nu står man med mössan i hand och är glad för varje slant man får av LKAB, trots att merkostnaderna för kommunen redan nu uppgår till mångmiljonbelopp. Tydligen är t.ex. den nya dragningen av avloppsledningen tiotals miljoner dyrare än vad LKAB betalar.

Utan gruvan skulle Kiruna inte finnas

Signaturen Blod lämnade en kommentar till mitt inlägg Lundin Mining:

Fast visst är det väl så att människorna i Kiruna får ta del av den välfärd och pengar malmen ger.

Det lär däremot inte befolkningen i Sudan och Kongo-Kinshasa få av Lundin företagen.

Det är väl till och med tack vare malmen Kiruna finns, och en flytt av staden är väl det pris man i Kiruna får betala för att överhuvudtaget finnas till.


Tack för din kommentar. Om vi börjar med din avslutning. Jag har aldrig förstått varför en del säger saker som att "Det är väl till och med tack vare malmen Kiruna finns". Visst, ingen skulle byggt en stad på kalfjället om där inte fanns malm, det är självklart. Men det verkar inte vara det man menar, utan det verkar snarare vara så att man anser att boende i gruvsamhällen saknar de rättigheter som är självklara för boende i andra delar av sverige, såsom skydd av privat egendom, fastigheter och en dräglig boendemiljö.
Du förtsätter med att "...en flytt av staden är väl det pris man i Kiruna får betala för att överhuvudtaget finnas till". Jag har tidigare sagt att om rivningen av Kiruna är tvunget för att gruvan ska kunna fortsätta drivas så kan jag godta det. Vad jag inte är övertygad om är att Kiruna verkligen behöver rivas. Det är någonting som påstås av ett vinstdrivande aktiebolag, helt utan demokratisk insyn. DET är problemet enligt min mening.

Till sist något om ditt första påstående, att "...människorna i Kiruna får ta del av den välfärd och pengar malmen ger. Det lär däremot inte befolkningen i Sudan och Kongo-Kinshasa få av Lundin företagen."
Visst, LKABs vinster går in i stadskassan. Min liknelse gick ut på att i Afrika och i Malmberget behandlas människor illa av vinstdrivande aktiebolag. I bägge fallen ersätter företagen inte de skador som de förorsakar.