lördag, maj 13, 2006

Fegisar som inte vågar ta ställning

Lars Törnman citeras i NSD
-Fegisar som inte vågar ta ställning. Inför valet måste partierna sätta ner foten och tala om åt vilket håll de vill att Kiruna ska byggas. Det är ju den viktigaste frågan någonsin.
och han har en glasklar analys av anledningen till att kommunledningen inte vill uttala sig om var den nya bebyggelsen ska ligga:
-De vågar inte säga vad de egentligen tycker eftersom det är val. De vill inte riskera röster och ställer sig därför bakom två alternativ så att de kan lura till sig röster från alla håll.
Han noterar även att
-LKAB vill bryta järnmalm till maximala vinster. Deras fokus är inte på människors väl och ve.
Helt korrekt, LKAB är ett vinstdrivande aktiebolag vars enda mål är att generera maximal vinst åt ägarna. Visserligen kan ägarna av ett aktiebolag ange att även andra hänsyn ska tas, men staten har gjort klart att Kirunas rivning är en sak mellan LKAB och Kiruna kommun, d.v.s. vi vill ha maximal vinst, resten struntar vi i.

I Kuriren säger Kenneth Stålnacke
Att göra framtidens Kiruna till en valfråga ställer han sig mycket tveksam inför.
?Det är oerhört olyckligt och nästan politiskt odemokratiskt.
Om något är odemokratiskt så är det väl att partier mörkar vad man tänker göra efter valet, speciellt i den utan tvekan viktigaste frågan för Kiruna det här seklet.

Fördubblade hyror i Kiruna

I Kuriren uttalar sig FABs VD
Att FAB skulle bygga nya bostäder för att ersätta de som jämnas vid marken, är inte troligt. Lennart Thelin uppskattar att hyran för en nyproducerad lägenhet skulle fördubblas jämfört med dagens Kirunahyror och att det skulle vara svårt för innevånarna att acceptera.
Vad är alternativet till nybyggen om man har bostadsbrist, efter att kallställda hus tagits i bruk? Hyresgäster kommer alltså att få fördubblade hyror i nya bostäder efter att deras gamla rivits. Liknande situation har även villaägare som måste betala höga hyror för att bo kvar i sina inlösta hus. Vem ersätter kirunaborna för dessa merkostnader? Ingen, eftersom det inte finns några lagliga krav på det. Här måste Kommunen ställa krav på LKAB, annars kanske Kiruna kommer att få landets högsta hyror.

I artikeln görs även observationen att
2013 är alltså det magiska årtal då åtminstone järnvägen, och troligen även Ullspiran, påverkas.
?Det enda som är lite ovisst och otrevligt är osäkerheten om när något sker ? skulle Uppspiran spricka upp i dag vore det kört. Men som sagt, vi har ständigt kontakt med geologerna som mäter aktiviteten i marken. Tyvärr berättar inte malmen själv när den tänker ändra sitt beteende.
Ett minst sagt skrämmande perspektiv som förutom den personliga katastrofen för de boende skulle innebära att kommunen helt oförberedd måste ersätta mer än 148 bostäder. Ytterligare en anledning att inte ändra detaljplanen för området utan skriftliga garantier från LKAB.

Vem som helst kan bygga luftslott...

En intressant intervju med landsantikvarien och länsmuseichefen i Kuriren där han angående Kirunas rivning påpekar att
?Vem som helst kan bygga luftslott, men frågan är vem som ska betala dem, säger Curt Persson och höjer ett varningens finger inför den eufori som han tycker genomsyrar diskussionen om stadsflytten.
Det är värt att upprepa den enkla undringen många gånger: frågan är vem som ska betala. Något som inte många politiker i Kiruna verkar fundera på (förutom möjligen Lars Törnman och Niklas Siren). Persson säger även att
Vi kan gärna arrangera en arkitekttävling, men då måste vi samtidigt ha en tävling om finansieringen. För vem ska betala och vem ska ta hand om den delen av staden som håller på att dö? Hur ska vi finansiera det nya utan att det gamla slås ut?
och avslutar med
?Frågan är som sagt var komplicerad, inte minst ur finansieringssynpunkt eftersom vi talar om en ?familj? där vårdnadshavaren är staten och ?barnen? LKAB, Vägverket och Banverket också är statliga. Problemet är att det hela utspelar sig hos en ?släkting?, nämligen Kiruna, som måste ta ett övergripande ansvar.