fredag, februari 18, 2005

Förslag till inskription

I Kiruna kyrkpark finns en gravsten. Jag föreslår att man gör ett tillägg i inskriptionen, markerat med rött nedan.

I och med detta glöms det aldrig bort vilka som bar ansvaret.

Varför skriver jag det här?

Om någon undrar varför jag skriver här så är bakgrunden följande. Jag tycker att all rapportering i medierna om den förestående rivningen av Kiruna varit helt okritisk. Den största frågan är om staden överhuvudtaget behöver rivas. Finns det andra alternativ än att stänga gruvan? Om det skulle vara så att enda alternativet till rivning är stängning av gruvan så skulle jag kunna godta det. Kiruna skulle inte funnits utan gruvan. Problemet är att undersökningen av andra alternativ verkar vara bristfällig, för att inte säga obefintlig. Hur kan några ingenjörer i ett aktiebolag utan insyn få bestämma en hel stads framtid? Varför tillsätts inte en oberoende offentlig utredning? Den skulle kunna bestå av utländska sakkunniga utan bindning till LKAB. De skulle få i uppdrag att undersöka alla tänkbara alternativ och kunna komma fram till vilka som är ekonomiskt rimliga. Kanske kan man då välja ett alternativ som är dyrare (ger mindre vinst för LKAB) men som minskar de enorma sociala konsekvenser som en rivning av en stad innebär.

Sedan finns många mindre, men nog så viktiga, frågor. Vem betalar alla kostnader för flytt och rivning av hus, ny infrastruktur, m.m.? Varför har inte Kiruna kommun förhandlat fram skriftliga garantier på att alla merkostnader kommer att täckas av staten och LKAB? Jag tror att det finns en uppenbar risk att Kommunen blir sittande med Svarte Petter i slutändan. Man har redan nu börjat spendera pengar på möten, resor, planering utan att vara garanterad ersättning. Kommunens ekonomi är redan i utgångsläget katastrofal (man drog in julgranen på min sons dagis för att spara pengar) och pengarna kommer att tas från vård, skola och omsorg.

Om inte vi kommunmedborgare ställer krav på Kommunen, LKAB och Staten så är vår stad snart jämnad med marken och kommunen i konkurs.