söndag, november 02, 2008

Stålnackes Rolls

Glädjande nog börjar en del politiker i Kiruna ställa krav på att LKAB ska betala de merkostnader för kommunen som rivningen av staden medför. T.ex. skriver Lars Törnman i sitt veckobrev att
Därför måste det till ett skriftligt avtal där LKAB garanterar kommunens medborgare att de skall gå ekonomisk skadeslösa ur stadsomvandlingen.
Men även inom Socialdemokraterna hörs liknande röster. Jörgen Lövgren, ordförande i Tekniska verken, konstaterar att
...om skattebetalarna ska stå för alla kostnadshöjningar som den nyproduktion stadsflytten orsakar kommer ingen snart att ha råd att bo i Kiruna.
- Därför behöver vi föra upp frågorna till en högre nivå. Det var dags att sätta ned foten

Det här står i skarp kontrast till Kennet Stålnackes under lång tid förda kravlösa och underdåniga politik gentemot LKAB. Stålnacke kritiserar också anmärkningsvärt nog sin partikamrat offentligt i samma artikel:
- Jag tror att det är ett vågspel att gå ut med det budskapet. ... det är inte rimligt resonera på det sättet, säger han.
Han påpekar att LKAB hittills har visat god vilja i förhandlingarna och i avtalet om spillvattenanläggningen har gruvjätten visat att man är beredd att gå utöver det minerallagen kräver.
- Vi har fått en ny Rolls Royce i stället för vår kraschade Fiat. Kapitaltjänstkostnaden kompenserar med råge de högre driftskostnaderna, säger han.

Det är faktiskt en utmärkt liknelse. Har man en gammal Fiat och är ekonomisk så kör man tills den inte går att reparera längre. Man bestämmer själv när det är dags att byta bil. Sen byter man kanske till en Volvo eller Skoda. Man köper inte en Rolls Royce. Kostnaden för att försäkra och reparera en Rolls gör att det är en dålig affär.
Här pratar vi dessutom om avloppsledningar. Det märks knappast någon skillnad när man spolar.
Och vem skulle komma på iden att dra en avloppsledning över ett berg?
Påståendet att LKAB är beredd att gå utöver det minerallagen kräver är befängd. Lagen säger att uppkomna skador ska ersättas. Det innebär att kommunen kan kräva ersättning för ALLA merkostnader.

Uppdatering, 2 november: Ser även i Törnmans senaste veckobrev att han vill ställa krav på LKAB:
Det jag önskar de vore ännu duktigare i är deras samhällsansvar för Malmfälten. Tvivlar inte en sekund att de uppfyller exempelvis minerallagens innehåll vid påverkan av stadsbilden. Lilla problemet är att folkets önskan nog är större när alla upptäcker vad lagen egentligen skapar för förutsättningar i själva stadsomvandlingen. Därför är det oerhört viktigt att vi nu snabbt får igång en dialog med ägaren av bolaget om dess ansvar i stadsomvandlingen. Vi måste få trygghet i skriftliga avtal. Vi behöver centrala avtal som tydligt reglerar ansvarsområderna.

Vid nästa möte med Malmfältsdelegationen hoppas jag vi får reda upp begreppen. Nu måste vi gå från muntliga löften till skriftliga avtal. Kan förstå att det kan skapa lite gnissel hos potentaterna ifall sådana krav framställs. För regeringen idag är det bästa att det bara pratas och klappas varandra om ryggen så länge som möjligt. Men för Kiruna är det inte det. Det är bara att se på hur Malmberget behandlas. Förstår Tommy Nyströms frustration. Allt var bra och det målades upp fantastiska visioner tills själva flytten blev verklighet. Då försvann allt i ett bräde och kvar står besvikna Malmbergsbor. Vi får absolut inte hamna i samma situation som malmberget.

Det blir intressant att se vad Törnman kan göra i Malmfältsgruppen. Men eftersom deras möten är hemliga lär vi inte få veta det.

Inga kommentarer: