onsdag, juni 25, 2014

Löften

Styrande politiker ska bedömas efter vad de åstadkommit, inte vad de lovar.  Socialdemokraterna i Kiruna har en lång tradition av att lova saker som sedan ej sker.  Ofta i form av vallöften.  Saker man lovar och påstår innan valet, men som sedan ej uppfylls.  Oftast saker som ska hända efter valet så att man inte kan bli motbevisad innan folk lagt sin röst.  Sedan hoppas man väl att folk glömt bort allt innan nästa val.


I veckans Annonsblad påstår man tre saker (klicka bilden ovan för att läsa).  Alla tre påståenden är mer eller mindre osanna.
 1. GP2 avtalet innebär inte att Kommunen garanterat får full ersättning för Bolagsskolan m.m. Kommunen har tagit över all ekonomisk risk från LKAB.  Hur mycket pengarna räcker till återstår att se.  Efter valet såklart. 
 2. Här påstår man att det finns och byggs bostäder. 
  Att det är en enorm bostadsbrist i Kiruna som negativt påverkat stadens utveckling kan man inte bortse från, och S har haft många år att göra något åt situationen.
  Visst, det byggs bostäder nu, men hur många avvecklas samtidigt?  GP1 området med Ullspiran m.m. uppvägs inte av det som nu byggs nytt.  Kiruna har även med det som byggs nu antagligen en minskning av antalet bostäder. 
 3. Fördubblade hyror är redan ett faktum, t.ex. för de som bott på Ullspiran och flyttar in i FABs nya lägenheter.  Människor som först tvingats flytta från sitt hem och sedan dessutom fått en fördubblad hyra.  Detta har S inte gjort någonting åt.
  Men efter valet ska det såklart bli bättre.  "Ersättningsfonder" är ett nytt begrepp man ej använt tidigare.  Varför inte nyckel mot nyckel som måste vara det enklaste sättet att lösa hyresproblemet? 
  Även om Kirunabostäder får en hyfsad lösning så återstår alla bostadsrätter privata hyresvärdar.  Att dessa "borde" kunna använda "ersättningsfonder" duger inte.  Det ska garanteras att de boende inte ska bli ekonomiskt lidande. 
 Styrande politiker ska bedömas efter vad de åstadkommit, inte vad de lovar. Oavsett vad S lovar så kan man konstatera att de historiskt sett.
 1. Inte lyckats få full ersättning för alla merkostnader för samhällsomvandlingen från LKAB.  Pumpningen av avlopp över ett berg betalar man t.ex. årligen. 
 2. Man har inte lyckats bygga tillräckligt med bostäder.  Man har t.o.m. lyckats förstöra bostäder
 3. Kirunabor har redan tvingats från sina hem och fått fördubblad hyra. 

1 kommentar:

Unknown sa...

http://socialdemokraternakiruna.blogspot.se/