måndag, juni 02, 2014

Ett historiskt avtal

Dagens Kommunfullmäktige drog ut på tiden, till 22:35.  Konstigt vore annars.  En punkt på dagordningen var GP2-avtalet. Kaos på slutet när beslut skulle tas eftersom tre förslag samt avslag fanns som alternativ och det blev oklart hur beslutordningen då skulle se ut.
De tre förslagen var: Anta avtalet (S), Återremiss (Kn), Tillägg till avtalet (C).  Till sist blir det Votering, Ja eller Nej. 
S, V, SL, M röstar Ja.  Övriga partier Nej, eller Avstår.  29 Ja, 1 Nej, 7 Avstår.

Till sist klubbas dock det historiska avtalet igenom.  Ett historiskt dåligt avtal.  Två värsta problemen:
  • Avtalet anger maximala belopp för ersättning.  LKAB är säkert glad.  Hela den ekonomiska risken har flyttats över till Kommunen.  Om risken är så minimal som (S) påstår, varför tar då ej LKAB risken?
  • Detaljplaner kan ändras innan alla fastigheter i området sålts.  (S) påstår att man ej kan förhandla för andra, men det är precis det man gör i avtalet.  Man tar bort tryggheten som detaljplanen ger för fastighetsägare.

Fullmäktige från kl 17:53 kan höras här [11 MB]

Inga kommentarer: