söndag, februari 08, 2015

E10

Arbetsplanen för E10 är nu fastställd av Trafikverket i Borlänge.  Det finns inte på Trafikverkets hemsida, men jag fick den per post i torsdags.


Vid en snabb genomläsning kan konstateras att inget väsentligt ändrats.  Vägen kommer att skära av Kirunaborna från deras friluftsområde.

Efter att nu sett hur Trafikverkets process fungerar för nya vägar, både för 870 och E10, kan jag konstatera att det är en slags teater.  Massor av människor, föreningar, företag engagerar sig och lämnar synpunkter.  Sedan avfärdas synpunkterna en efter en av Trafikverket och man bygger vägen precis som man tänkt sig från början.  En skådeprocess som ska ge sken av demokrati.

Den aktör som kunnat påverka är Kiruna kommun, men det enda man stod på sig om är att E10 inte ska gå för nära Stadshuset.  Det var tydligen det enda som kunde engagera de styrande kommunpolitikerna.   Och där fick man till ändringar.  Vad jag förstår ska nu E10 börja byggas norrifrån för att tid ska finnas att planera runt Stadshuset.  Tänk om Kommunen kunnat ställa krav och få bort hela denna katastrofala vägdragning.  Enligt Trafikverkets skrift hade Kommunen inga synpunkter på den antagna arbetsplanen.  Tydligen tycker Kommunen att dragningen är bra.

Nu blir det att överklaga till Regeringen som är sista instans.
Inga kommentarer: