torsdag, januari 29, 2015

Sänka kostnaderna för samhällsomvandlingarna?

I kvällens Nordnytt rapporteras att
Prisraset på järnmalm har tagit ny fart och har nu nått de lägsta nivåerna på sex år. Nu vill LKAB sänka kostnaderna för samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.

2014 var ett besvärligt år för LKAB och många andra gruvbolag och prisraset har fortsatt under det nya året. LKAB ska fortsätta vara lönsamhet genom att både producera mer malm och sänka kostnaderna. Nu vill gruvbolaget ha hjälp av malmfältskommunerna.


- Jag upplever att det finns en allt större förståelse i malmfälten, inte minst bland kommunerna, att vi behöver ta ansvar för samhällsomvandlingarna tillsammans. Det innebär också att vi måste sänka kostnaderna för samhällsomvandlingarna, säger Frank Hojem, kommunikationsdirektör vid LKAB.

LKAB har så här långt avsatt nästan tolv miljarder kronor för samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.

- Vi avsätter de belopp som krävs för att täcka de kostnader som kommer att uppstå, och det kommer vi även att göra framåt, säger Frank Hojem.

Hur kan han tala om att sänka kostnaderna för samhällsomvandlingarna?
Kostnaderna kommer ju från lagkrav att skador från gruvverksamhet ska ersättas. Det är inga kostnader som LKAB kan minska, om man ska följa lagen.

Det här är varför alla kostnader borde fonderas externt, allt eftersom, vilket krävs i många länder, t.ex. USA. Det skulle dessutom lösa problemen med sanering efter att gruvor gått i konkurs.

Det mest anmärkningsvärda är dock uttalandet att det finns en förståelse i kommunerna för att kostnaderna för samhälsomvandlingarna måste sänkas.  Om det är sant innebär det att styrande politiker går med på att kommuninvånarna inte ska kompenseras för gruvbrytningens skadeverkningar!

Först har staten tagit ut miljard efter miljard från LKAB.  Sedan när det blir dags att betala räkningen ska redan fattiga kommuner betala.  Det här går mot en härdsmälta för samhällsomvandlingarna.

Inga kommentarer: