onsdag, februari 16, 2011

Ett dyrt avtal för många boende


En presskonferens hölls idag av Kommunen och LKAB för att presentera avtalet mellan dem. Det är alltså ett avtal där kommunen kan ställa krav på LKAB eftersom man äger planmonopolet för området i bilden. Gruvbrytning får ej ske inom detaljplanelagt område. Alltså måste kommunen ändra detaljplanen så att området blir industrimark. Ett unikt tillfälle för kommunen att ställa krav på LKAB, som givetvis inte vill ha något som stör brytningstakten eftersom man gör enorma vinster.

Hur har man då lyckats med avtalet?
En snabb genomläsning ger en stor besvikelse. Stadshuset ska inte flytta. LKAB ska finansiera ett nytt, vilket är självklart eftersom skador som uppstår p.g.a. gruvbrytning ska ersättas enligt Minerallagen. En del hus ska flyttas. Vad händer då med de boende i området? Man kan läsa att

LKAB har för avsikt att i skälig utsträckning verka för att ersättningsbostäder
byggs för de bostäder som avvecklas inom området för Gruvstadsparken del 1.

Inget nämns om skäliga hyror. Samtidigt rapporteras om nybyggda FAB-lägenheter i Malmberget med 10 000 kr/månad i hyra. Varför innehåller avtalet inga hyresnivåer? Att människor kommer att få mer än fördubblade hyror är ju en direkt följd (skada) av gruvbrytningen.

Nej, avtalet är ett fiasko, och som vanligt klarar inte kommunen av att ställa krav på LKAB. Varför inte kräva att LKAB flyttar hem? Att man sedan även ska klubba igenom detaljplaneändringen och avtalet rekordsnabbt är en demokratisk skandal. Man har filat på det här urvattnade avtalet i nästan ett år (lämpligt nog över valet) och nu är det plötsligt väldigt bråttom.

1 kommentar:

Mats Holmström sa...

Så man firar ett avtal där LKAB går med på att följa Minerallagen? Samt att flytta några hus. Inget om fördubblade hyror för de boende som måste flytta. En skandal, och inte förvånande att man inte ville presentera detta innan valet. Som vanligt är kommunen helt kravlös gentemot LKAB, vilket Kirunaborna kommer att få lida för.