fredag, december 17, 2004

Svar från Näringsministern


Efter drygt en månad får jag ett svar från Näringsminister Thomas Östros. Här påpekas att departementet följer processen. Vad jag ifrågasatt är dock att själva beslutsprocessen är bristfällig och odemokratisk. Svaret på mina två frågor är anmärkningsvärt:
Beträffande Dina frågor så har jag erfarit av LKAB att det inte går att bryta malmen i en annan del av kroppen och att några andra metoder att bryta malmen inte finns.
Här medger alltså Östros att det enda beslutsunderlag departementet har kommer från LKAB. Just vad jag ifrågasatte: Att några ingenjörer, i ett aktiebolag utan insyn, styr över en hel stads öde. ... Ett odemokratiskt förfaringssätt som inte borde få förekomma i Sverige. Samantaget så bekräftar brevet mina farhågor om att departementet inte tar sitt ägaransvar och skaffar sig oberoende information, utan litar helt på vad ett vinstdrivande aktiebolag säger!

Inga kommentarer: