tisdag, november 24, 2009

LKABs enkät

En propagandatidning från det vinstdrivande aktiebolaget LKAB har dykt upp i alla brevlådor i Malmfältet. Största rubriken är ett enkätresultat. Frågan var
Vilken är din generella inställning till LKAB:s beslutade huvudnivåer i Kiruna och Malmberget och stadsomvandlingen som följer?

Törnman totalsågar enkäten i NSD.
Han påpekar mycket riktigt att
- Som frågan ställs kan man aldrig få något annat svar än ja. Vem vill att man ska lägga ned gruvorna, frågan han sig.

Det här är en verkligen manipulativ fråga. Huvudsatsen frågar om de nya huvudnivåerna, stadsomvandlingen är en bisats. I praktiken frågar man
Vilken är din generella inställning till LKAB:s beslutade huvudnivåer i Kiruna och Malmberget?

Jag har några förslag på frågor till LKABs nästa SIFO-undersökning:
1. Ska en kommun och dess innvånare betala merkostnader som förorsakats av ett vinstdrivande aktiebolag?
2. Tycker du att LKAB har behandlat de boende i Malmberget på ett bra sätt?
3. Är det demokratiskt att ett vinstdrivande aktiebolag bestämmer över en stads framtid?
4. Ska ett vinstdrivande aktiebolag själv kontrollera sin miljöpåverkan?

Inga kommentarer: