söndag, oktober 05, 2008

Rapport från Boverket

En första delredovisning av Boverkets malmfältsuppdrag har nu kommit. Jag tackar Alf Afferlund för tipset. Boverket fick alltså 2008-03-12 i uppdrag av Regeringen att följa och stödja utvecklingen avseende fysisk planering och byggande i Malmfältet.
Man säger i rapporten bl.a. att Det finns ett starkt behov av att en oberoende processledare har tillräckliga resurser och mandat för att samla alla aktörer och samordna processen mot ett gemensammt mål. samt att Det behövs bättre resurser för att behandla sakfrågor ... och man konstaterar öppet på sidan 2 att varken kommuner eller myndigheter har några resurser att hantera Malmfältsfrågorna.

Jag skulle trott att detta varit den första frågan, på det första mötet, med den hemliga Malmfältsgruppen: Att avsätta resurser för styrning, samt kommunalt och statligt merarbete för att hantera dessa frågor. Tydligen inte.

Inga kommentarer: