måndag, augusti 14, 2006

Törs man fråga...

Kommunstyrelsen beslutade 2005-09-05
att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att av Malmfältsgruppen begära en statligt finansierad oberoende utredning av sprickbildningens utveckling och spridning i Kiruna.
Har kommunstyrelsens presidium begärt det?
Vad var svaret?

Viktiga frågor inför valet.

Inga kommentarer: