lördag, december 04, 2004

Översiktsplanen


Det är bråttom med den nya översiktsplanen. Vad jag förstår så förlorar kommunen alla sina förhandlingsfördelar gentemot LKAB och staten så fort den nya planen är antagen. Nu är tiden att ställa rejäla krav och skriftliga garantier från staten. Får man inte igenom kraven, vägrar man att anta en ny plan.

Det skrivs även att Kiruna ska bli en högteknologisk miljöstad. Vilket svammel och lek med ord. Verkligheten är att Kiruna ska få en enorm grop mitt i staden. Kiruna ska rivas.

Inga kommentarer: