lördag, maj 13, 2006

Vem som helst kan bygga luftslott...

En intressant intervju med landsantikvarien och länsmuseichefen i Kuriren där han angående Kirunas rivning påpekar att
?Vem som helst kan bygga luftslott, men frågan är vem som ska betala dem, säger Curt Persson och höjer ett varningens finger inför den eufori som han tycker genomsyrar diskussionen om stadsflytten.
Det är värt att upprepa den enkla undringen många gånger: frågan är vem som ska betala. Något som inte många politiker i Kiruna verkar fundera på (förutom möjligen Lars Törnman och Niklas Siren). Persson säger även att
Vi kan gärna arrangera en arkitekttävling, men då måste vi samtidigt ha en tävling om finansieringen. För vem ska betala och vem ska ta hand om den delen av staden som håller på att dö? Hur ska vi finansiera det nya utan att det gamla slås ut?
och avslutar med
?Frågan är som sagt var komplicerad, inte minst ur finansieringssynpunkt eftersom vi talar om en ?familj? där vårdnadshavaren är staten och ?barnen? LKAB, Vägverket och Banverket också är statliga. Problemet är att det hela utspelar sig hos en ?släkting?, nämligen Kiruna, som måste ta ett övergripande ansvar.

Inga kommentarer: