fredag, november 19, 2004

Regeringen garanterar ingenting


En NSD-artikel med rubriken Regeringen tvekar. Östros vägrar lämna ekonomiska garantier för flytten av Kiruna stad.
I första hand är det här en diskussion som ska föras mellan kommunen och LKAB, säger näringsminister Thomas Östros.
Vilket svek av Staten! Man lämpar över sitt ansvar på ett aktiebolag. Här visar det sig att man inte kan lita på att staten ordnar det hela. I slutändan finns risken att vi Kirunabor blir lämnade åt oss själva. Just därför är det viktigt att kommunen pressar LKAB och staten på garantier i samband med att kommunen lämnar diverse tillstånd till LKAB. Den förhandlingspositionen kommer inte tillbaks. Tyvärr verkar kommunen mer intresserad av att hålla sig väl med Rosendbad än att ta tillvara sina medborgares intressen.

Inga kommentarer: