fredag, februari 27, 2004

NSD följer upp


Två dagar efter den första artikeln i NSD kommer en uppföljare med rubriken Staden måste byta skepnad. Vilket väl kan stämma in på en stad som ska rivas. Artikeln inleds med LKABs planer sprider framtidsförhoppning i Kiruna. Överhuvudtaget är artikeln väldigt optimistisk. Här framför Kenneth Stålnacke att han inte är bekymrad över att en del av Kiruna stad kan tvingas begravas. Här har vi alltså ett kommunalråd som säger att han inte är bekymrad över att hans stad begravs! Man kan undra vad som krävs för att Kenneth Stålnacke ska bli bekymrad. Han fortsätter med att ställa frågan Vad är alternativet? En återkommande fråga. Tyvärr verkar det som att Stålnacke och andra makthavare inte aktivt sökt efter alternativ, förutom nedläggning av gruvan. Det borde vara ett kommunalråds plikt att söka alla tänkbara alternativ till att hans stad rivs, men tydligen inte. Han säger även att det är spännande att få vara med och forma Kirunas framtid. Vilken lek med ord. Vad han egentligen säger är att det är spännande att få vara med och riva Kiruna.

I artikeln ställs även frågan vem som ska betala. Men inga svar ges från LKAB eller Näringsdepartementet. Stålnacke säger att han har svårt att se att kommunen ska bära några större kostnader. Är det inte självklart att kommunen inte ska betala någonting alls? Ett vinstdrivande aktiebolag river en stad. Självklart ska bolaget betala, eller ägaren staten.

Man får även veta att kommunen fick information om LKABs planer sent 2003 och att man börjat planeringsarbetet och arbetet med en ny översiktsplan. En kommun med usla finanser sätter alltså igång med att spendera pengar utan att veta om man får ersättning för sina kostnader. Varför har inte kommunen ställt krav på ersättning från LKAB för alla sina merkostnader?

Inga kommentarer: